Neděle

26. května 2024

Nyní

14°

Zítra

15°

Svátek má

Okrašlovací spolek: Je radost, když je za vámi vidět kus práce

9. 5. 2021

page.Name
Letos v únoru uplynuly dva roky od založení Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí. Jeho cílem a posláním je zvelebování veřejného prostoru Vrchlabí s ohledem na životní prostředí a historii města. Spolek se již může pochlubit několika úspěšně zrealizovanými projekty.

Bez nějakého přehánění je možné hned na úvod říci, že členy tohoto spolku jsou skuteční srdcaři a nadšenci. Zatímco většina místních lidí ve svém volném čase sedí doma na gauči u televize, surfuje po internetu, jezdí na výlety anebo se věnuje sportu, členové Okrašlovacího spolku a jemu sympatizující či přidružení členové vymýšlejí a realizují projekty, které by zkrášlily veřejné prostranství a učinily Vrchlabí pro všechny jeho obyvatele ještě příjemnějším místem pro život.

Stavu, kdy se nic nedělo a zájem lidí končil u plotu na hranici jejich pozemku, už někteří Vrchlabáci nechtěli jen tak přihlížet. „Mnoho let jsme hovořili s Hanou Jüptnerovou o tom, že se nám zdá naše společnost uzavřená, lidem se moc nechce aktivně vstoupit do sféry veřejného života a přemýšlely jsme, jak to změnit,“ říká Zdeňka Flousková, která společně s Olgou Metelkovou a Pavlem Vodičkou v současné době tvoří Radu spolku, což je něco jako jeho výkonný orgán.

Po několika letech začaly tyto rozmluvy získávat reálné obrysy a na jaře 2019 – v předvečer 165. výročí založení starého Sadovnického a okrašlovacího spolku – došlo k založení Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí. „Přišlo nám dobré navázat na nějakou tradici. Říkali jsme si, že do tohoto spolku by mohli vstoupit i lidé, kteří se nikdy nepodíleli na nějakých aktivitách nebo na spolkaření. První akce se uskutečnila v květnu 2019 – to jsme osázeli náplavku. Pozvánka na první členskou schůzi se datuje do podzimu 2019,“ vypočítává Flousková.

V současné době má spolek téměř 30 členů, ale na jeho akce chodí i dvojnásobné množství lidí. „Nyní nabízíme našim sympatizantům, aby se stali takzvanými spícími členy,“ říká Flousková. Naráží tím na jev, kdy lidé sice na akci přijdou, ale už se nechtějí stát členem spolku, což obnáší i zaplacení třísetkorunového ročního členského poplatku. „Lidé se zřejmě bojí, že se skrze členství uvážou k něčemu, čemu nebudou schopni dostát. Nechtějí to mít za povinnost a všeobecně tu trochu panuje nedůvěra ke spolkům,“ říká další členka Rady, Olga Metelková. „Status spícího člena jim umožní do spolku patřit a nemít špatný pocit, že se objeví jen občas, podle možnosti,“ doplňuje poslední z trojice „radních“ Pavel Vodička.

Všichni tři se však shodují, že když se koná nějaká pracovní akce, je o ni veliký zájem a přítomní mají největší radost ze společně konané práce. „A když je hotovo, zasedne se třeba jen k donesenému koláči a nikomu se nechce domů. Je pohoda, plánují se další akce, a díky tomu se poznávají a baví mezi sebou ještě nedávno neznámí lidé,“ říká Zdeňka Flousková.

I za relativně krátkou dobu svého fungování má Okrašlovací spolek za sebou kus práce. Mezi jeho úspěšně zrealizované projekty patří okrášlení náplavky, doplnění laviček do ulic města či obnova jezírek v Městském parku. „Dále jsme sázeli růže, založili maliniště a na podzim vysázeli tři desítky ovocných stromů,“ říká trojice spolkových radních. Ke všem svým projektům, které obvykle vycházejí z nápadů členské základny, spolek potřebuje souhlas města. Město také již druhým rokem podpořilo spolek formou grantu. V loňském roce přispělo na nákup laviček a i letos dostal spolek grant na svou činnost. „K financování využíváme i jiné grantové programy a zbytek se hradí z příspěvků členů a darů,“ doplňují radní.

„Sbíráme nápady a zkušenosti a při tom se snažíme, aby ve spolku byly zastoupeny hlasy lidí z celého Vrchlabí – tedy i z „horního“ a „dolního“ konce,“ říká Pavel Vodička. „Výbornou spolupráci máme například se spolkem Pro Hartu, vzájemně se inspirujeme a pomáháme si,“ dodává.

A jaké má spolek plány na nejbližší období? „Hodně debatujeme o městském parku, který by potřeboval nějakou revitalizaci. Už jsme tam dělali procházku s pamětníky, úklidovou brigádu, odstraňujeme křídlatku. Park založil starý Okrašlovací spolek před skoro 150 lety a nyní se jeho porosty rozpadají, staré solitéry mizí. A přitom je to památkově chráněné území. Sbíráme názory lidí, čím je pro ně park cenný a co od něj očekávají. Věříme, že se nám letos konečně podaří uspořádat veřejnou debatu o budoucnosti parku a získané podklady využít pro zpracování projektu na jeho obnovu. Nicméně vnímáme, že je tady obava, aby se tam nevybudovaly nějaké velké atrakce jako třeba rozhledna, protože park je ceněn jako zelená oáza klidu, s možností bezpečného pohybu v terénu pro malé i velké,“ říká Zdeňka Flousková. „Spíš si tam představujeme věci s respektem k přírodě: přírodní prolézačky pro děti, hmyzí domeček, stezku s poznáváním života v jezírkách,“ doplňuje ji Olga Metelková.

Mezi letošní plánované aktivity spolku patří vyhloubení tůně nad městským parkem, dosázení ovocných stromů při cestě Lágrem a prezentace nově vyhlášené přírodní památky Vejsplachy vrchlabské veřejnosti. Nyní s jarem je v plném proudu projekt Ptačí budky se ŠKODOU AUTO, díky kterému se pověsilo jen do konce dubna na zahrádkách přes 40 budek.

Jak vidno, Okrašlovací spolek ve Vrchlabí má před sebou velké plány. A kde jeho členové na všechno berou čas, elán a energii? „Cítíme odpovědnost vůči přírodě a víme, že jí máme hodně co vracet,“ říká Olga Metelková. „Naše práce je postavená na nadšení, jsme mladí duchem. Je radost to dělat, protože za vámi zůstane kus práce. Přijďte sdílet naši radost,“ uzavírá Pavel Vodička.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Archiv Okrašlovacího spolku, Jiří Štefek