Sobota

2. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

ŠKODA AUTO pečuje o přírodu a ve Vrchlabí podporuje komunitní projekty

19. 5. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Přírodní zahrady, sázení stromů nebo například projekt ptačích budek. To všechno a řadu dalších „zelených“ aktivit podporuje v našem regionu společnost ŠKODA AUTO. Automobilka v rámci své společenské odpovědnosti finančně podporuje či přímo iniciuje projekty z nejrůznějších oblastí, jako jsou například vzdělávání či dopravní bezpečnost. Vedle těchto priorit je právě dlouhodobá a systematická péče o přírodu a biodiverzitu regionu důležitou formou pomoci a základem podnikové strategie.

Výrazným a dlouholetým příkladem je úspěšný grantový program ŠKODA Stromky, o který může žádat každoročně jakýkoliv nekomerční subjekt v ČR a do kterého se tradičně zapojují také instituce a organice z Vrchlabí a jeho okolí. Motem programu je „Za každý prodaný vůz jeden strom“ a sázení ve velkém začalo již v roce 2007. „Společnost ŠKODA AUTO si je vědoma naléhavého problému v souvislosti s nedostatkem vody v krajině. Navíc i kůrovcová kalamita nabývá nebývalých rozměrů po celém Česku, Krkonoše nevyjímaje. Sucho a nedostatek vody negativně ovlivňuje životní prostředí,“ říká vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO Michal Kadera a dodává: „Proto je nezbytné vodu do krajiny zase vracet. A právě více stromové výsadby zpříjemní mikroklima v území a napomůže lepšímu zadržování vody a půdy krajině. Proto jsme rádi, že nejen v regionech, kde máme své výrobní závody, můžeme financovat výsadby stromů a pro podporu biodiverzity nově také keřů. Věříme, že tím podpoříme i místní komunity v obcích, aby zakládaly a pečovaly o stromy.“

Od startu grantů do konce roku 2020 bylo za podpory automobilky po celé ČR vysázeno neuvěřitelných 1 010 000 nových stromů. Jen pro srovnání: tyto nové stromy by pokryly plochu 321 fotbalových hřišť či 210 hektarů lesa. A letos se jejich počet po celé ČR ještě rozroste o 83 249 stromů. Právě tolik automobilů loni ŠKODA AUTO v Česku prodala a stejný počet plánuje i vysázet. Za účelem zlepšení druhové skladby porostů bylo například po celém Krkonošském národním parku již vysázeno 44 500 sazenic jedle bělokoré, 102 450 sazenic buku lesního, 7 600 sazenic javoru klenu, 14 350 sazenic ostatních listnatých dřevin a 150 sazenic modřínu opadavého. V loňském roce dosáhl vrchlabský závod významné mety a dosáhl CO2 neutrální výroby.

Novinkou letošních grantů je i výsadba keřů a dále možnost využít až 5 procent z celkových nákladů na udržitelnost. Financovat z grantu tak půjde nově třeba zálivka nebo umístění kůlů či oplocenky během výsadby. V grantové výzvě letos na Vrchlabsku se svými žádostmi uspěly například město Vrchlabí, které sazenicemi podpoří městskou zeleň, Spolek Pro Hartu, který se zaměří na sousedskou výsadbu, a dále domov pro seniory ve Vrchlabí nebo Správa KRNAP, která tradičně vysází po celých Krkonoších největší počet sazenic. V našem regionu tak letos díky automobilce přibude bezmála 30 tisíc nových stromů a keřů v hodnotě půl milionu korun.

Ptačí budky a svět kolem nich
Dalším zajímavým projektem je výroba budek pro místní druhy ptactva, které společnost ŠKODA AUTO připravila ve spolupráci s vrchlabským Okrašlovacím spolkem. Aktivita reaguje na ubývající množství ptactva v našich zahradách a intravilánu obcí. „Mizí jim potravní nabídka a ubývá stromů a volné zeleně obecně. Vrchlabáci a lidé z okolí mají nyní možnost nejen zakoupit budky v rámci charitativního prodeje, ale i stát se členy velké rodiny vrchlabských „budkařů“ a v rámci projektu sdílet společná pozorování života v budkách,“ říká Zdenka Flousková z Okrašlovacího spolku, a dodává: „Jsme nadšeni, že ŠKODA AUTO tento projekt iniciovala, finančně celý zaštítila a oslovila nás jako partnera ptačích budek, které jsou aktuálně zejména v městské zástavbě, zahradách a zahrádkářských koloniích velmi potřeba.“

Zelené komunitní projekty v městském centru
Pro vrchlabský závod ŠKODA AUTO je v regionu důležitá i podpora spolkového života, sociálních služeb a mladých rodin s dětmi. Letos proto automobilka podpořila vznik terapeutické zahrady v ulici Českých bratří ve Vrchlabí pod hlavičkou Diakonie CČE a také vznik přírodní zahrady s poznávacími prvky pro seniory v místním domě pro seniory.

Cílem terapeutické zahrady vrchlabské diakonie je vytvořit prostor pro léčbu a nácvik praktických dovedností lidí s mentálním a fyzickým znevýhodněním kvůli lepšímu začlenění do každodenního života. Přírodní zahrada nabídne zelenou oázu v centru města, která se stane prostorem pro relaxaci, léčebnou terapii, ale i setkávání s veřejností nebo pořádání akcí. „Jsme rádi, že naše automobilka podpoří vznik tohoto zajímavého a inovativního prostoru. Již vloni na podzim se podíleli kolegové z odborů KOVO a zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí na prvních úpravách v zahradě tím, že pomohli připravit vyvýšené záhony. A pomoct přímo na místě plánují i letos,“ říká vedoucí vrchlabského závodu Dr. Ivan Slimák.

Druhým komunitním projektem, který letos automobilka ve Vrchlabí podpoří, je vytvoření inovativního venkovního prostoru s přírodními poznávacími prvky pro starší občany v zahradě vrchlabského domova pro seniory. Zahradní terapie bude nenásilně podporovat aktivaci smyslů, pomůže trénovat paměť i motoriku, zvláště u osob s demencí. Zahrada se svými terapeutickými prvky zlepší kvalitu života seniorů. „Tento projekt vnímáme jako důležitý a současná situace v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 mu dává ještě další zásadní terapeutický rozměr v návaznosti na podporu duševního a fyzického zdraví a setkávání klientů s rodinou ve zdravém prostředí na čerstvém vzduchu,“ uzavírá Dr. Ivan Slimák.

(komerční sdělení)