Úterý

16. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lukáš Gašpar: Trepka bude v nákladech na výstavbu velmi drahý projekt

11. 11. 2021

page.Name
Po seznámení se s projektem je vidět, že se nad celou lokalitou pan architekt a jeho kancelář zamysleli a strávili nad ním mnoho hodin své práce, což je velmi obdivuhodné. Je využitý každý centimetr pozemku. Nicméně by mne zajímalo, jaké bylo původní zadání, které pan architekt dostal, a z jakého důvodu se vydal tímto směrem, ale k tomu se ještě vrátím.

Na začátek však musím říci, že jsem velmi rád, když v našem městě vznikají nové projekty, jelikož dle mého názoru je toto cesta, jak zvýšit konkurenci bydlení, snížit tím kupní ceny nemovitostí a podpořit bydlení v našem městě. Bez rozvoje jakéhokoliv města není budoucnost, je třeba takový rozvoj připravovat s předstihem a následně podporovat. Proto jsem rád za každý nový impuls ve Vrchlabí.

Trend současné doby v našem městě je takový, že velká většina nemovitostí je budována s jasným cílem, a tím je investiční bydlení. Ceny jsou dnes za 100.000 Kč/m2 a i více u nových projektů, jako je bývalý Labit, Mileta nebo právě zahájená výstavba projektu Riverside Vrchlabí. Toto je dáno několika makro i mikroekonomickými faktory, ale to je na jiné obsáhlé téma.

K projektu „Trepka“ pouze zopakuji názor, který jsem veřejně pronesl na posledním zastupitelstvu města Vrchlabí 15. září 2021, kdy jsem vznesl obavy nad celou myšlenkou projektu, kde byl prezentován názor, že město chce připravit možnosti bydlení pro místní obyvatele. Proto jsem se na začátku své úvahy ptal na zadání, které architektonická kancelář dostala.Tento projekt je z mého pohledu odvážný. Ale to mi nevadí, osobně mám rád výzvy. Bude se zcela jistě, z nákladového pohledu (vzhledem k betonovým monolitickým konstrukcím), jednat o velmi drahý projekt v nákladech na výstavbu, a je tedy jasné, že se vstupní ceny promítnou do cen, které zaplatí koncový klient. Z mého pohledu se jedná o rekreační bydlení, s malým pozemkem, kde mohu grilovat, opalovat se, umýt horské kolo a jsem rád, že nemám mnoho starostí s péčí o zahradu. Takovéto „domky“ jsou pro mne spíše prezentací lepšího bytu. Hůř se ale na pozemku a v celém domě budu „skládat“ s rodinou pro trvalé bydlení. Z mého profesního pohledu je tento projekt spíše pro rekreační než pro trvalé bydlení.

Pokud bych byl zastupitelem města Vrchlabí, osobně bych hlasoval proti a zkusil bych pozemky využít na 2 až 3 bytové domy, kde by byly malé a střední byty. V tom nejideálnějším případě by projekt realizovalo samo město, protože v tomto případě by maximalizovalo zisk a současně by si samo mohlo pohlídat, co se zde postaví a komu a za jakých podmínek bude jednotlivé byty prodávat. Už v minulosti si nechávalo předkupní právo, kdyby chtěl někdo byt za 2 až 3 roky prodat a kupoval by jej pouze s vizí výdělku z následného prodeje, a nikoliv pro vlastní bydlení.

Ing. Lukáš Gašpar
Jednatel EVROPA realitní kancelář Vrchlabí