Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Milan Bezdíček: Chceme být světovou jedničkou v oblasti mobilní hydrauliky

11. 12. 2021

page.Name
ARGO-HYTOS s. r. o. patří mezi největší zaměstnavatele ve Vrchlabí a jeho okolí. Firma nyní prochází významnou transformací všech interních procesů. Jednatel společnosti Milan Bezdíček v rozhovoru pro Vrchlabinky sděluje, co všechno tento projekt přináší, a dále popisuje, jaké faktory ovlivňují hospodaření a budoucnost firmy.

Váš podnik nyní realizuje ambiciózní projekt Smart F.L.O.W. Můžete prosím vysvětlit, o co v něm jde?
Projekt SMART F.L.O.W. je naše současná strategie rozvoje do roku 2025. Jedná se o rozvoj v oblasti řízení, toku materiálu a technologií. Název projektu znamená Smart (chytrý), F. (Future = budoucnost), L. (Lean = štíhlá/efektivní, O. (Operational excellence = výrobně excelentní) a W. (Way = cesta). Je to směr, kterým rozvíjíme naši továrnu, abychom dokázali udržet konkurenceschopnost a naplnili náš cíl „Být světovou jedničkou v oblasti mobilní hydrauliky“. Máme k tomu velmi dobře našlápnuto a poskytujeme tím jistotu práce pro naše zaměstnance. Se Smart F.L.O.W. je samozřejmě spojen i plán růstu objemů výroby a také nemalé investice.

Jak masivní tyto investice budou?
Velké. Do roku 2025 nainvestujeme do naší továrny 20 milionů eur (více než půl miliardy korun, pozn. autora). Protože jsme významným výrobním závodem v rámci ARGO-HYTOS skupiny, máme pro realizaci transformace Smart F.L.O.W. velmi dobrou podporu ze strany celého holdingu.

Očekáváte od této transformace i vyšší produkci a tržby nebo to je investice do přechodu k chytřejší úspornější výrobě?
Na prvním místě to je chytřejší a efektivní výroba s kratšími dodacími termíny. Je třeba si uvědomit, že dodací termíny jsou významným kritériem úspěšnosti v branži mobilní hydrauliky, kde chceme růst a kde chceme získat prvenství. Jasně, že plánujeme růst tržeb a zlepšení profitability, jinak bychom si nedokázali udržet naši pozici na trhu.

Do kolika zemí dodáváte vaše produkty? Jaké jsou vaše nejdůležitější trhy?
Dodáváme do celého světa. Zásadní trhy pro nás představuje především Evropa, Asie a Amerika a dodáváme také do exotických zemí, jako je Austrálie.

Jak si stojíte v globální konkurenci?
Naše pozice je velice dobrá. Musíme však intenzivně pracovat na tom, abychom si ji udrželi. Mezi 2020 a 2021 meziročně rosteme o 30 procent, přičemž celý trh hydrauliky roste jen o 8 procent. To znamená, že náš enormní růst je dán novými projekty a také tím, že se nám podařilo získat nějaké zakázky konkurence. Pokud si je chceme udržet, musíme se přizpůsobit požadavkům zákazníků, dokázat flexibilně reagovat na to, co potřebují, udržet si úroveň kvality, a především rozvinout síť našich dodavatelů.

V druhé polovině září proběhl ve vašem podniku den otevřených dveří. Jak ho hodnotíte?
Bylo to skvělé! Jsem moc hrdý na kolegy, díky kterým se nám podařilo den otevřených dveří uspořádat. Přáli jsme si otevřít a ukázat továrnu obyvatelům Vrchlabí a také umožnit našim zaměstnancům, aby mohli přivést své rodiny. Přišlo se k nám podívat více než 1 400 lidí. Podle zájmu o prohlídky výrob, četnosti dotazů a celkové atmosféry se nám to povedlo na výbornou.

Jak vnímáte pozici vašeho podniku v rámci Vrchlabska, ale i celého okresu Trutnov? Přece jen, v okresu je zde více větších zaměstnavatelů a lidé se při jejich výběru i podle něčeho rozhodují.
Já to vnímám tak, že od zaměstnání člověk očekává jistotu práce, pravidelný příjem a důstojné pracovní podmínky. Je důležité, aby každý dokázal skloubit pracovní a rodinný život. My našim lidem tyto podmínky nabízíme. Díky probíhající transformaci vzniká řada příležitostí profesního růstu na nejrůznějších pozicích. A k tomu ještě nabízíme velký balík zaměstnaneckých benefitů.

A co výchova budoucích zaměstnanců? Spolupracuje váš podnik se školami?
Ano, spolupracujeme se středními školami i s učilišti. Podporujeme studenty a poskytujeme jim praxi, abychom s nimi mohli spolupracovat po ukončení studia. Dále se účastníme veletrhů pracovních pozic. Tyto aktivity chceme i nadále prohlubovat a budujeme vlastní tréninkové centrum.

Poslední rok a půl se Česká republika potýká s koronavirem, který nezmizel a stále se vrací. Jak covid ovlivnil váš podnik?
Covid skutečně citelně zasáhl a zasahuje do našeho života. V létě roku 2020 jsme kvůli covidem vyvolanému poklesu příjmu zakázek byli nuceni na čtyři měsíce snížit pracovní úvazek na 90 procent. Dále jsme z důvodu vysoké nemohoucnosti začátkem tohoto roku nezvládli realizovat plánované zakázky na únor a tím jsme vyvolali řadu problémů u našich zákazníků a trvalo nám další tři měsíce se z propadu dostat. Druhým významným dopadem covidové krize je komplikace na straně dodavatelů, která se projevila a stále projevuje nedostatkem materiálu pro naši výrobu.

Mluvili jsme nyní o výrobě. Jak ale covid omezil váš podnik po personální stránce?
V první řadě se po celou dobu covidové krize snažíme vytvořit bezpečné prostředí pro naše zaměstnance. To je hlavní priorita. Už od začátku covidu jsou u nás nastavena opatření v souladu s tím, co nám říká vláda, a s tím, co považujeme za vhodné v našich podmínkách. Máme za sebou tři vlny covidu, nyní žijeme ve vlně čtvrté. I přes pokles případů ve 2. a 3. kvartálu 2021 jsme nepřestali testovat a trasovat pozitivní případy a důsledně dezinfikujeme místa, kde se pozitivní kolegové mohli pohybovat. I po odeznění této vlny přijdou další vlny a my i nadále budeme pracovat za zajištění maximálního bezpečí pro všechny naše zaměstnance.

Covid dopadl na ekonomiku světa, jednotlivých států, ale i jednotlivých podniků. Jak tomu bylo u vás?
V loňském roce jsme i my zaznamenali pokles tržeb z důvodu covidu. Na rozdíl od našich zákazníků a konkurentů jsme nezastavili výrobu a za podpory naší odborové organizace se nám podařilo přijmout opatření pro ochranu zaměstnanosti, a to snížením pracovního úvazku na 90 procent po dobu 4 měsíců. Tím jsme ochránili kmenové zaměstnance a dokázali se rychleji vrátit do plného normálního provozu. Příjem zakázek, které máme od konce loňského roku, je velice silný. To platí i pro letošní rok. To je na jednu stranu skvělé, na druhou stranu nám hospodářský výsledek totálně devastuje zdražení na straně vstupních materiálů.

Ještě upřesněme zmiňovaný propad výroby. Musela se kvůli tomu nějak omezovat výroba, nebo k tomu došlo u jednotlivých produktů?
Myslíte, jestli se nám změnil produktový mix?

I třeba tak by se to dalo říci…
Ne, ne příliš. My máme široké portfolio produktů a díky tomu nejsme závislí na jedné komoditě nebo jednom zákazníkovi. Krátkodobě například vzrostla poptávka po vestavných ventilech, která se během letošního roku poměrově vrátila na původní úroveň. Na podobné výkyvy jsme se naučili reagovat.

Když vám chybí materiál, zažíváte podobné omezení, jako měl segment automotive? Nebo jaký materiál konkrétně vám chybí?
Bojujeme s nedostatkem a prudkým růstem cen hliníku a speciálních ocelí. To je velký problém, protože máme zasmluvněné ceny směrem k našim zákazníkům a vzniklé nárůsty cen materiálů nám způsobují velké problémy. Podobně jako v automobilovém průmyslu se nás týkají i elektronické čipy v některých našich produktech, tento dopad však není tak devastující.

Když hovoříte o nedostatku surovin, hrozí tu například skutečnost, že by se na čas mohla i zastavit výroba?
Staly se případy, že jsme kvůli nedostatku oceli, hliníku nebo dílů museli odstavit část výroby. Takže ano, stalo se nám to. Avšak vzhledem k šířce portfolia našich výrobku je pravděpodobnost zastavení celé továrny velmi malá.

Nicméně, jak se řeší vzniklá situace? Říkáte, že ceny surovin či jiných vstupů jsou dražší než loni, ale vy máte stanovené ceny vůči vašim zákazníkům. Jak z takové situace ven?
Situaci řešíme ve třech rovinách. Za prvé, i přes zasmluvněné ceny vyjednáváme se zákazníky zvýšení cen. Za druhé, snižujeme ztráty a optimalizujeme interní procesy. A konečně za třetí, realizujeme racionalizační projekty s dodavateli materiálů.

Řekl jste, že máte nyní velké množství zakázek. Zvládnete to všechno včas vyrobit a dodat vašim zákazníkům?
Děláme vše pro to, aby tomu tak bylo, a případná zdržení řešíme přímo se zákazníky. Proti loňskému roku jsme narostli o 30 procent, využíváme maximum naší kapacity. Realizujeme investice pro odstranění úzkých míst. I přesto, že dokážeme interně reagovat velmi rychle, stále jsme limitování kapacitními možnostmi našich dodavatelů. V oblasti rozvoje dodavatelů jsme letos udělali významná zlepšení, která se již projevují a budou dále projevovat v následujících měsících.

Kolik v současné době u vás pracuje zaměstnanců?
V listopadu u nás pracuje 730 lidí včetně agenturních zaměstnanců.

Jaké zaměstnance nyní nejvíce poptáváte?
Dlouhodobě nám chybí kolegové na odborných pozicích, jmenovitě CNC operátoři.

Jaký poměr kmenových zaměstnanců vůči agenturním považujete za optimální?
Do deseti procent agenturních zaměstnanců z důvodu flexibility.

A v současné době to je tedy více?
Ano, je to výrazně více. Rychle jsme narostli a nábor kmenových zaměstnanců je postupný. Důležité je, že výhled objemů výroby do dalšího období zůstává silný.

Co byste chtěl vzkázat obyvatelům Vrchlabí a jeho okolí?
Především ať dávají pozor na své zdraví a zdraví svých blízkých. Těm, kteří by u nás chtěli pracovat, bych pak rád vzkázal, že pokud touží po jistotě zaměstnání, pravidelného příjmu a kariérního růstu ve Vrchlabí nebo zahraničních pobočkách, je naše firma tím správným místem. Nakonec bych chtěl popřát všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nadcházející rok 2022.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Petr Ticháček