Neděle

14. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Oprava chodníků na Krkonošské ulici: Majitelé některých domů se nepřipojí

5. 10. 2021

Oprava chodníků na Krkonošské ulici: Majitelé některých domů se nepřipojí 5 snímků
Již déle než dva měsíce centrum města připomíná velké staveniště. Příčinou je rekonstrukce hlavní ulice, a to včetně výměny plynového řadu, vodovodního potrubí, kanalizace či veřejného osvětlení. Tímto však výčet prací nekončí. Brzy ho totiž ještě doplní zádlažba chodníků na Krkonošské ulici, a to jak před domy v majetku města, tak i v držení soukromníků. Z této druhé skupiny se však k chystané zádlažbě nepřipojí všichni.

Celá záležitost má spletitou historii. Město pojalo úmysl, že provede novou zádlažbu chodníků, které jsou v současné době vesměs asfaltové. Chtělo tak učinit před všemi domy na Krkonošské ulici. Háček byl však v tom, že město původně chtělo, aby tuto zádlažbu celou zaplatili majitelé domů a obchodů, přestože ji neiniciovali. Tuto variantu však majitelé obchodů a domů odmítli. Během léta pak probíhala licitace mezi zámkem a majiteli obchodů, z něhož vzešla dohoda, že se obě strany náklady podělí. Rada města pak na svém zasedání 23. srpna schválila, že město soukromým majitelům zaplatí 45 procent z ceny bez daně z přidané hodnoty. Toto rozhodnutí ale mělo jepičí život, protože ho změnili zastupitelé na svém zasedání 15. září kde schválili navýšení příspěvku města z 45 na 50 procent bez DPH.

Toto konečné rozhodnutí akceptovala velká většina obchodníků a majitelů domů. Zbylí se však postavili proti nebo uvedli důvody, proč se zádlažby nyní nezúčastní. „K městu se se svým podloubím nepřipojí pouze pan David Khol. Jeho argumentem je, že má v podloubí dva roky starý asfalt, který ještě mnoho let vydrží a má pochyby o přiměřenosti nákladů. Dva domy PATTY Moniky Rysulové nebudou také řešeny. Zde to je dlouhodobá záležitost. Rysulovi se před lety nepřipojili k městu a tudíž ani nemají platné stavební povolení. S panem Rysulou jsem jednal. Chce si podloubí řešit sám a za své, bez příspěvku města. V jakém časovém horizontu mi není známo. Je to škoda, ale je to jeho volba. Má představu o velkoformátové dlažbě, která je finančně náročnější, proto město zvolilo rozumnou levnější variantu. Pan Rysula si bude muset vše sám oběhat, a to včetně památkářů. Věřím, že v jeho případě nebude časová prodleva nijak významná. Pan Kučera se připojí s prostorem před ČSOB. Prostor před pasáží bude řešit až později, a to vzhledem k tomu, že zádlažba je ještě poměrně nová, stejně tomu je i před hotelem Labuť,“ uvedl pro web Vrchlabinky.cz místostarosta Alfréd Plašil (Volba pro město).

Majitel obchodu David Khol, který je jedním z těch, kteří možnost nové zádlažby odmítli, nabízí svoje vysvětlení. „Tady zcela nefunguje komunikace s městem. Stavební povolební na nový chodník město obdrželo v dubnu, nás obchodníky o tom ale informovali až v průběhu června. Nejprve nám řekli, že vše bude platit my a dali nám nesmyslnou částku. Celá nabídka nebyla ani rozpracovaná. Na začátku července jsme byli pozváni na schůzi všichni, kterých se to týká. Ale ani na ní nám nebyli schopni říci cenu za kámen. Sami jsme si pak zjistili, že například cena kamene v OBI je mnohem nižší. Oni nám řekli, že stanovená cena je v celku a rozebírat to nebudou. Po schválení zastupitelstvem jsme dostali jen malý časový úsek na rozhodnutí. Nyní též došlo k tomu, že je vybrán úplně jiný kámen, pravděpodobně s úplně jinou cenou. Abych to shrnul, mně se nelíbí toto jednání. Po pandemii koroanviru a po tom všem, co se stalo… Proto jsem se rozhodl, že do toho nejdu,“ uvedl David Khol.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz