Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

24°

Svátek má

Spolek Na Dvoře: Chtěli jsme dát lidi více dohromady

16. 10. 2021

page.Name
Bleší trh nebo třeba Food Festival, to jsou akce ve Vrchlabí už poměrně zažité. Letos k nim přibyl ještě Food SWAP, alternativa Food Festivalu. Za každou z nich stojí Spolek Na Dvoře. Tyto akce ale nejsou jediné činnosti spolku. Pojďme si ho představit trochu blíž.

Spolek Na Dvoře založila v březnu 2012 skupina žen, které chtěly ve Vrchlabí rozvíjet společenské dění. První akcí byl charitativní bleší trh, kterého se účastnila vcelku malá skupina lidí. Blešáky se ale rychle ujaly a těší se hojné účasti. „Spolek vznikl v době, kdy ve Vrchlabí podobné aktivity chyběly. Chtěly jsme, aby Vrchlabí nebylo jen městem sportu, ale aby se více rozvíjely vztahy mezi lidmi, aby se lidé více potkávali, navzájem se poznávali a měli k sobě blíž,“ říká předsedkyně spolku Markéta Čejpová. A to je stále hlavním pilířem činnosti spolku – vytvářet příležitosti pro setkávání v podobě pohodových, sousedských akcí, na které lidé rádi chodí, rádi se zde zastaví a dají do řeči se sousedy, známými i neznámými.

V minulosti spolek pořádal dva ročníky festivalu o vzdělávání Duhový svět, kurzy Respektovat a být respektován pro učitele, vychovatele a rodiče nebo prožitkové kurzy první pomoci. „Svého času jsme také pořádali taneční čaje. Tematické taneční večery probíhaly na Střelnici, měli jsme tam třeba řecké tance, irské tance, flamenco,“ dodává Markéta Čejpová.

Když ještě nebyly v ulicích města kontejnery na kovový odpad, Spolek Na Dvoře ve Vrchlabí zřídil několik sběrných míst na hliník, který poté odevzdával do sběrných surovin. To ale stále není všechno – Spolek také zaštítil rodičovskou iniciativu na založení školy s inovativním programem vzdělávání, která nakonec vyústila ve vznik soukromé Základní školy Na Dvoře. Stojí též za výsadbou Přátelské aleje na Ovčáku v Hartě.

Spolek je unikátní tím, že všechny výnosy z pořádání akcí posílá dále vrchlabským neziskovým organizacím a iniciativám. Za prostředky na charitu, které takto vytvořil, by se nemusela stydět leckterá firma. „Za dobu svého fungování takto daroval vrchlabským spolkům řádově už stovky tisíc korun,“ odhaduje Monika Kašparová z tohoto spolku. Peníze z akcí poskytl třeba Okrašlovacímu spolku ve Vrchlabí, Diakonii ČCE, skautům nebo právě ZŠ Na Dvoře a Lesní mateřské školce Mraveneček. Podpořil také vznik Domácího hospicu DUHA ve Vrchlabí benefiční dražbou „Židle pro Hospic“, ve které se dražily omalované židle, nebo nákup auta pro jednu z vrchlabských vozíčkářek. „Prakticky všechny peníze, které vyděláme na akcích, posíláme dál. Spolek nevznikl proto, aby vydělával peníze, ale proto, aby podporoval komunitní život ve Vrchlabí,“ vysvětluje Markéta Čejpová.

Od letošního podzimu spolek pod svou organizaci začlení také pořádání SWAPu oblečení. Tato akce, kde probíhá výměna nepotřebného, ale zachovalého oblečení, které může ještě někomu dalšímu posloužit, si ve Vrchlabí už také našla své místo. Začátkem září se spolek podílel na přípravě benefičního festivalu Zahrada, jehož výtěžek použije vrchlabská Diakonie k rozvoji projektu Terapeutické zahrady.

Cílem spolku do budoucna je, podle obou jeho zástupkyň, pokračovat v akcích a aktivitách, jež momentálně dělají. „Občas nějaká nová aktivita přibude, jiná třeba zase odejde, když nám už nedává smysl. Vždy ale musíme vážit své síly,“ uvádí Markéta Čejpová. Členky a členové spolku pracují zdarma ve svém volném čase. „Pro nás je největší odměnou dobré počasí a podařené akce se spokojenými účastníky,“ uzavírá Markéta Čejpová.

Antonín Kašpar
redakce@vrchlabinky.cz
Foto: Archiv Spolku Na Dvoře