Úterý

16. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Jan Sobotka: K potřebám Vrchlabí přistupujeme v rámci celého města

10. 8. 2021

page.Name
Redakce Vrchlabinek se obrátila na starostu města Jana Sobotku (ZVON), aby reagoval na vybrané informace, které zazněly v rozhovoru se zastupitelem Ivo Farským.

Zastupitel Ivo Farský na základě získaných podkladů z finančního odboru města zveřejnil informaci, že Vrchlabí za posledních deset let investovalo do svého rozvoje a oprav 1,4 miliardy korun, přičemž do lokalit v Hořejším Vrchlabí za stejné období ztéto částky mířilo jen 12,1 milionu korun, tedy 0,086 %. Můžete daná čísla okomentovat a ozřejmit, proč je jejich výše taková?
Přestože Ivo Farský získal podklady z finančního odboru města, netuším, jak dospěl k takovým závěrům. Nejsem o tom nijak informován. Jen pro příklad, investice do rekonstrukce úpravny vody v Herlíkovicích, která byla dokončena v roce 2018, byla ve výši 86 milionů korun. Město přistupuje k investicím dle potřeb a priorit, které v největší míře zahrnují stavby veřejné infrastruktury (silnice, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a podobně). K rozhodováním o prioritách dochází i na základě vnějších podmínek, například získání dotace, stavební záměry cizích investorů, rozvoj firem. Konkrétně, když vláda rozhodla o podpoře rozvoje průmyslové zóny a bylo potřeba přemístit fotbalový stadion, nešlo nalézt sedm hektarů vhodného rovinatého pozemku v Hořejším Vrchlabí, zvláště z důvodu konfigurace terénu. Na druhou stranu Podhůří také nemůže závidět Hořejšímu Vrchlabí lyžařské areály na Žalém. Prostě město má nějaké urbanistické uspořádání a podle toho je nutno postupovat s investicemi.

Jak často zástupci z vedení města navštěvují lokalitu Hořejšího Vrchlabí, aby se seznámili s jejím stavem a zjistili, co obyvatelům chybí anebo co by uvítali?
Zástupci vedení města nerozlišují potřeby v jednotlivých částech města lokálně, ale přistupují k nim v rámci celého města. O potřebách v Hořejším Vrchlabí víme.

Ivo Farský na přelomu loňského a letošního roku vypracoval dotazník, ve kterém zjišťoval, jak se lidem v lokalitě Hořejšího Vrchlabí žije. Plánuje město Vrchlabí na jeho aktivitu nějak navázat, tedy ptát se zdejších obyvatelů opakovaně po určité době, a stejně se například dotazovat i v dalších částech města?
O dotazníku pana Farského je dostatečná informace v dubnovém časopise PULS. Je to jeho způsob a aktivita, o které informuje pouze prostřednictvím časopisu PULS. Město nic podrobnějšího v té věci neví.

Po posledních volbách město Vrchlabí vyjádřilo svoji ochotu a záměr část svých prostředků vydávat skrze takzvaný participativní rozpočet na základě podnětu občanů. Tuto vůli deklarovalo zastupitelstvo i ve svém programovém prohlášení. Jak jsou tyto aktivity daleko a které projekty by město bylo ochotno podpořit?
Aktivitu ve smyslu zřídit v rámci rozpočtu tzv. participativní rozpočet si vzal na starost právě pan zastupitel Farský. Do dnešního dne nic zastupitelstvu nepředložil. Je třeba se ptát jeho.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří V. Novotný

 

Jiří Štefek