Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Rodinné centrum Kopretina slouží nejen dětem již dvacet let

21. 3. 2022

page.Name
Rodinné centrum Kopretina ve Vrchlabí je prostor pro rodiny s dětmi. Slouží pro setkávání, pro hru i odpočinek, tvoření, vzdělávání a sdílení zkušeností s rodičovstvím. „Rodinné centrum Kopretina funguje na podobném principu jako ostatní mateřská a rodinná centra. Nabízíme prostory ke hře, kroužky pro nejmenší i vzdělávací akce pro dospělé,“ říká bývalá jednatelka tohoto zařízení Petra Kratochvílová. Prvním dětem, které v roce 2001 Kopretina přivítala, je dnes již přes 20 let.

Kromě místa, kam rodiče mohou se svými dětmi zajít, Kopretina organizuje také pravidelné tvořivé i hravé kroužky pro mladší děti, akce pro rodiny s dětmi, vzdělávací semináře pro rodiče nebo předporodní kurzy pro těhotné ženy a jejich partnery.

Velký prostor s hernou a posezením přímo vybízí k organizaci dětských oslav. Tento prostor si lze během víkendu pronajmout. „Kopretina je výjimečná především díky prostorám, které jsou v porovnání s ostatními centry velké, a my můžeme pořádat akce ve větším měřítku,“ vypočítává Eva Hrušková, bývalá jednatelka Kopretiny. „Rodinné centrum dělá rodičům malých dětí velkou službu. Zvláště ženy, kterým se narodí první dítě, se často ocitají v izolaci. Žena často zůstává sama doma, oslabí se vazby s přáteli, kteří ještě nemají děti nebo mají výrazně starší děti, je potřeba řešit zcela nové situace a starosti. A rodinné centrum je skvělou příležitostí, jak navázat nové vztahy s lidmi, kteří řeší podobné věci, sdílet zkušenosti nebo si zkrátka popovídat o každodenních radostech a starostech,“ uvádí i svou vlastní zkušenost Monika Kašparová, která je maminkou třech dětí.

Původně centrum neslo název „mateřské“, před několika lety se ale přejmenovalo na „rodinné“. Centrum totiž slouží nejen dětem a maminkám na rodičovské dovolené, ale vítáni jsou samozřejmě i tatínkové a další rodinní příslušníci.

Kulaté výročí
Vloni v květnu Kopretina oslavila 20 let svého fungování. „Centrum vzniklo vlastně trochu náhodou, souhrou okolností. V roce 1998 se mi do ruky dostala kniha Rut Kolínské Mateřská centra, která představovala u nás v té době teprve prosazující se myšlenku,“ vzpomíná na webu Kopretiny její zakladatelka Majka Kubátová. „V té době jsem byla na mateřské a vedla plavání kojenců a batolat v Trutnově. Oslovila jsem dvě spolupracovnice, Evu Mükschovou a Věrku Mejsnarovou. Společně jsme oslovily Městský úřad s projektem mateřského centra. Nepodařilo se nám ale sehnat prostory, a tak myšlenka usnula a čekala na další příležitost. Ta přišla roku 2000, jako nabídka práce ve vrchlabském DDM. To dostalo prostory v mateřské škole Komenského, které byly pro nás naprosto ideální. Svůj předčasný nástup do práce jsem podmínila tím, že v prvním patře nových prostor vznikne mateřské centrum, a dopadlo to,“ dodává Kubátová.

V původních prostorách centrum fungovalo až do června 2011, kdy byla Kopretina nucena prostory opustit z důvodu rozšiřování kapacit mateřské školky. Následovalo nelehké období fungování v provizorních a nevyhovujících prostorách, opakované stěhování, ale i to se podařilo centru překonat. Až v únoru 2013, po rekonstrukci místností, dříve používaných tanečním studiem Oliver, se Kopretina opět mohla vrátit do budovy mateřské školy v Komenského ulici.

Nové vedení
Začátkem letošního roku bylo zvoleno nové vedení Kopretiny. Dlouhodobé fungování Kopretiny je obdivuhodné i z toho hlediska, že se jeho vedení i osazenstvo neustále proměňuje s tím, jak děti odrůstají a ženy z Kopretiny se vrací ke své práci. Štafetu vedení pak na dalších několik let přebírají další maminky. Uvolněných míst po Petře Kratochvílové a Evě Hruškové se nyní ujaly jednatelky Jana Hrušková a Svatava Korbelová.

Vedení Kopretiny je relativně nové, takže chceme docílit toho, aby to fungovalo jako za starého vedení, a pokračovat ve stálém provozu. „Vedení Kopretiny je relativně nové, ale pevně věříme, že vše zvládneme tak dobře jako naše předchůdkyně. Naším hlavním cílem je udržet chod centra pro další generace,“ říká novopečená jednatelka Kopretiny Jana Hrušková. „Letos je také výročí 30 let od založení prvního rodinného centra v republice a 20 let slaví Síť pro rodinu, která všechna centra sdružuje. Plánujeme se zúčastnit Festivalu rodiny, od 6. května do 9. června. 13. května se pak koná velká akce v Trutnově, i tam se chceme prezentovat,“ dodává Jana Hrušková.

Centrum se také stalo členem Sítě mateřských center a obdrželo ocenění Společnost přátelská rodině. Budova v Komenského ulici, ve které centrum sídlí společně s mateřskou školou, patří městu, které Kopretině poskytuje výrazně příznivější podmínky z hlediska energie a prostor než naprostá většina ostatních měst jiným mateřským centrům. „Kopretina má obrovskou podporu od města Vrchlabí. Město nás podporuje v našich akcích, kdy jsme například mohli pořádat Dětské odpoledne před zámkem, ale také při běžném provozu. Poskytuje nám prostory, přispívá na provozní náklady a pomáhá s rekonstrukcí. Jsme velmi vděční za takto úzkou spolupráci,“ připomíná Petra Kratochvílová, která působila ve vedení Kopretiny před příchodem nového vedení. „Maminky, které nám pomáhají s provozem Kopretiny nebo oblíbených burz oblečení, i jednatelky dělají svou práci zadarmo,“ doplňuje ji Jana Hrušková. „Jednatelky i ostatní maminky se nám v Kopretině střídají po dobu mateřské. Po nástupu do práce se to už nedá stíhat. S dostatkem maminek a tatínků, kteří by nám pomohli s provozem centra, teď trochu bojujeme. Mnoho dobrovolníků odešlo z mateřské a už nemají tolik času jako dříve. Jakoukoli pomoc bychom jedině uvítali,“ dodává Hrušková.

Covidový zásah
Stejně jako na další podobná zařízení, tak i na Rodinné centrum Kopretina dopadla pandemie koronaviru, která vypukla před dvěma lety. „Covid nás velmi zasáhl. Nemohlo být uskutečněno mnoho přednášek, kurzů a workshopů, které vyžadovaly osobní účast a nešlo je přesunout do online světa. Na několik týdnů jsme museli centrum veřejnosti úplně uzavřít, tato uzávěrka měla jak finanční, tak i společenský dopad, kdy děti byly vytrženy z kolektivu, který jim v době uzavření velmi chyběl. Pro některá centra byl covid likvidační. Díky velké podpoře od města Vrchlabí jsme nebyli v takové finanční tísni jako některá centra, abychom museli činnost přerušit či úplně uzavřít,“ uzavírá Eva Hrušková.

Antonín Kašpar
redakce@vrchlabinky.cz
Foto: Antonín Kašpar