Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

Ukrajinské děti již začaly ve Vrchlabí chodit do školy

14. 3. 2022

page.Name
Základní a mateřská škola Horská byla vybrána jako první školské zařízení ve Vrchlabí, které otevřelo třídu pro ukrajinské děti. Stalo se tak v polovině minulého týdne. Web Vrchlabinky.cz o tom informovala ředitelka školy Zuzana Bartošová, která zároveň popsala, jak probíhají první dny této výuky.

Kolik ukrajinských dětí je v nově otevřené třídě ve vaší škole?
Zatím máme skupinu čtyř ukrajinských dětí, další pravděpodobně přibudou. Pokud zde zůstanou, budou časem (po adaptaci a základním seznámením s češtinou) zařazeny do odpovídajících ročníků.

Jak jsou tyto děti staré?
Jde o děti 1. stupně ve věku 6 až 12 let.

Můžete něco uvést k organizaci výuky?
Jedna z maminek je učitelka, takže se s nimi dopoledne učí, potom jdou už s ostatními žáky na oběd a odpoledne jsou zařazeni do naší školní družiny, aby se v rámci volnočasových aktivit nenásilně učily český jazyk.Máte k dispozici nějaké výukové materiály?
Výukové materiály jsme různě dohledávali na internetu, s tiskem nám pomáhá odbor školství městského úřadu. Nyní nových nabídek hodně přibývá. Rovněž nám nabídla pomoc některá nakladatelství, od kterých máme zakoupené interaktivní učebnice pro naše žáky, například výukový program na procvičování české výslovnosti.

Jak jste vyřešili jazykovou bariéru?
Vzájemná komunikace, kromě češtiny, probíhá rusky, což sice není ke stávající situaci ideální, ale nemají s tím problém. Dětem jsme poskytli některé základní pomůcky (bloky, tužky, pastelky, apod.), obědy i školní družinu mají zdarma. Naše děti je přijaly velmi přátelsky.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz