Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

Žáci a studenti zažijí TýDen bez odpadů. Začíná se v pondělí

5. 3. 2022

page.Name
Upozornit na problematiku odpadů a jejich dopadu na životní prostředí a zároveň také děti motivovat k aktivnímu zapojení se do aktivit vedoucích k omezenějšímu plnění popelnic. To jsou cíle akce nazvané TýDen bez odpadů, která se v březnu uskuteční na vrchlabských základních školách a gymnáziu. Podle představ organizátorů by se jí mohlo zúčastnit až 1300 žáků a studentů škol a zhruba stovka pedagogů.

TýDen bez odpadů začne v pondělí 7. března a bude trvat následující dva pracovní týdny, tedy do pátku 18. března. Pro jednotlivé školy byly organizátory určeny následující termíny: 7. – 10. března základní škola Školní, 11. března základní škola v Podhůří a Na Dvoře, 14. – 17. března základní škola náměstí Míru a 18. března vše ukončí vrchlabské gymnázium. „Náš plán je, že denně bude absolvovat celý program zhruba 130 dětí denně. Za celé dva týdny se v něm protočí až 1300 dětí,“ říká Tomáš Vrbata, předseda výboru pro životní prostředí, městský zastupitel a jeden z hlavních iniciátorů celého projektu.

A jak bude onen den probíhat? Jednotlivé třídy, jejichž pořadí pro konkrétní dny si stanoví škola ve vlastním harmonogramu, nepůjdou do školy, ale sejdou se v tělocvičně, kde budou uvítány ředitelem školy. Pak se děti rozdělí na dvě skupiny. „První pojede na skládku do Dolní Branné, kde k celé problematice zajistí provozující společnost Marius Pedersen odbornou přednášku a uvedení do problematiky. Druhá skupina ve škole se rozdělí do dalších dvou skupin. Pro ně budou paralelně fungovat dvě stanoviště. V jednom bude probíhat promítání filmů s odpadovou tematikou a druhé stanoviště bude mít za cíl zábavnou formou pohybových aktivit vnést děti do odpadové tematiky. V něm se obě skupiny prostřídají. Zhruba za dvě hodiny přijede skupina, která byla na skládce, obě poloviny se prohodí. Kolem 12. hodiny se potkáme všichni zpátky a pro žáky bude připraven kvíz, který prověří, jak dávali pozor a co se za ten den dozvěděli,“ popisuje Tomáš Vrbata.

Děti budou tvořit projekty
Ještě před samotným ukončením programu pořadatelé děti osloví s výzvou, zda by chtěly vytvořit projekt s odpadovou tematikou, a předestřou jim svoji představu, o čem by mohly projekty být a jaká témata by se v nich mohla řešit. Žáci a studenti si však mohou zvolit témata vlastní co do obsahu i formy zpracování. „Účely toho všeho jsou dva. Jednak chceme zvýšit povědomí dětí o tom, že máme problém s odpady. A za druhé chceme zkusit identifikovat ty, které to skutečně chytne, aby v následujícím měsíci zpracovali projekt na toto téma. Daný projekt může být od ‚Šumavy k Tatrám‘, může to být webová stránka, natočení videa o odpadech, divadelní scénka, analýza odpadů v rodině či ve vchodě v paneláku, zkrátka cokoliv,“ přemítá Tomáš Vrbata. Podle jeho představy by se mohlo pustit do zpracování svého projektu i několik desítek týmů.

Nápomocni jim v tom budou v jednotlivých školách i vyškolení pedagogové, kteří prošli školením a pro něž Středisko ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova připravilo metodické podklady.

A co tomu říkají samotní učitelé či zástupci škol, kteří stáli i u zrodu samotného projektu? „Největší přínos tohoto projektu vidím v tom, že se naši žáci seznámí s problematikou odpadů pěkně zblízka. Mám tím na mysli to, že se seznámí s prostředím skládky odpadů v Dolní Branné a uvidí realitu uskladnění a likvidace odpadů se vším, co to obnáší (množství, zápach, náklady na likvidaci odpadů a tak dále). Doprovodný program pak v našich žácích otevře řadu otázek, které je přimějí o této problematice přemýšlet, a to je smyslem našeho snažení,“ říká Jaroslav Pleva, ředitel základní školy Školní na Liščím kopci. „Nyní postupujeme do vyšší fáze uvědomění si, že již nestačí jen správně třídit, ale je potřeba zapracovat na snižování produkce odpadu každého z nás,“ říká pedagog ze ZŠ Školní a rovněž člen výboru pro životní prostředí Dušan Vodnárek. „Žáci prožijí během TýDne bez odpadů jeden velký projektový den o odpadech, podívají se na skládku, hravou formou se v tělocvičnách seznámí s problematikou současné nadprodukce odpadu a zhlédnou tematické filmy. Odpadový den mnohé z nich osloví pro delší a systematickou projektovou práci, která vyvrcholí prezentací jejich výsledků 22. dubna, na Den Země, na žákovské odpadové konferenci na Střelnici,“ dodává Vodnárek.

Hlavní cena? Výlet do Baunatalu
Právě onoho 22. dubna se na Střelnici i rozhodne, který tým získá hlavní cenu, jíž je víkendový zájezd do partnerského města Vrchlabí, do německého Baunatalu. O hlavní cenu budou soupeřit týmy složené ze starších žákovských ročníků a jejich projekty bude posuzovat porota. Projekty vytvořené menšími dětmi budou mezi sebou hodnotit zástupci těchto týmů stylem vox populi.

S přípravou a zajištěním celé dvoutýdenní akce bylo spojeno velké množství práce od vyjednávání se společností Marius Pedersen a autobusovou společností KAD přes vzdělávání pedagogů až po zajištění filmů, které se budou žákům promítat. „Filmy, které budeme pouštět, jsou volně k dispozici, proběhly na ČT EDU nebo na Déčku, byly na YouTube, pro vyšší ročníky budeme mít film o odpadech, který je dánský, a ten jsme museli nadabovat,“ popisuje Tomáš Vrbata.

Film vznikne i o samotné realizaci celého projektu. Bude ho tvořit známý vrchlabský moderátor a duše největších kulturních akcí ve městě Petr Ticháček. „Životní prostředí je obecně velké aktuální téma, navíc zde v Krkonoších. Jsem rád, že jsem dostal příležitost zúročit své zkušenosti formou tvorby video dokumentu, který bude mapovat samotný projekt TýDen bez odpadu. Moderování filmu se navíc zúčastní žáci základních škol, takže nejenom že pomůžeme přírodě, ale navíc využijeme mediální potenciál dětí z Vrchlabí,“ říká Petr Ticháček.

Od realizace projektu si organizátoři slibují zvýšení povědomí o celé problematice nejen mezi dětmi. Očekávají, že děti o tom budou doma hovořit i se svými rodiči. A co se stane s nejlepšími nebo dalšími originálními projekty? „Budeme se je snažit uvést v život a zavést do praxe,“ uzavírá lakonicky Tomáš Vrbata.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Petr Ticháček