Neděle

26. května 2024

Nyní

14°

Zítra

15°

Svátek má

Unikátní projekt. Markéta Jüptnerová diskutuje s malými školáky o Evropě

7. 6. 2022

page.Name
Víte, proč a v čem je dobré a přínosné, když evropské státy spolu kamarádí? A jak to v Evropě vypadalo před vznikem Evropské unie? O těchto a dalších otázkách se žáky základní školy na Liščím kopci diskutuje vysokoškolská pedagožka Markéta Jüptnerová. Její originální nápad zaujal natolik, že v příštích měsících zamíří i do dalších škol v podkrkonošském regionu.

Je slunné květnové úterní ráno. V budově základní školy na Liščím kopci zvonění oznamuje, že právě začíná druhá vyučovací hodina. Do jedné ze zdejších druhých tříd vchází vedle „tradiční“ paní učitelky i Markéta Jüptnerová. Rozjívené holky i kluci okamžitě zbystří, že se děje něco neobvyklého, rychle zamíří zpět do lavic a třídou zazní hromadné „dobrý den“.

Na děti čeká netradiční vyučovací hodina. Na jednu stranu si mohou oddychnout, že následujících 45 minut nebude žádné zkoušení, recitování básniček nebo něco jiného, co může být známkováno, na druhou stranu si i tak budou povídat o zajímavých věcech a dozvědí se něco nového. Markéta Jüptnerová totiž za nimi přišla s výukovým blokem složeným z videa, slidů a kvízu a vše souhrnně nazvala „Povídání o Evropské unii“.

Jüptnerová má k celé problematice velice blízko, je totiž odbornou asistentkou na České zemědělské univerzitě v Praze, kde přednáší politologii a zahraniční vztahy. A zatímco v Praze vzdělává již dospělé vysokoškoláky, zde vypráví o Evropě žákům prvního stupně základních škol.

Jelikož je vedle vysokoškolské pedagožky i matkou dvou synů ještě školou povinných, je vidět, že ví, co na děti platí. Po krátkém představení se hned pouští do svého komponovaného pásma. „Vyučovací hodina je rozdělena na tři části. V té první pustím krátké tříminutové video nazvané Evropské pexeso, kde je v krátkosti a velice zjednodušeně vysvětlena Evropská unie,“ vypočítává. „Na to pak navážu prezentací, kde si povídáme o tom, co je Evropa, kde leží, jaká jsou tam zvířátka, kam se jezdí na dovolenou a tak dále. Zkrátka interaktivně komunikujeme. Vysvětluji dětem, že Evropské unie jsou státy, které spolu kamarádí a starají se o sebe. Dokazuji jim, proč je dobré spolu kamarádit, v čem jsou si státy navzájem prospěšné a vyprávím o tom, co se v Evropě dělo na začátku minulého století. Ve třetí části pak spolu vyplňujeme kvíz, který ověřuje znalosti, které děti o Evropě mají a co z našeho povídání pochytily,“ dodává.

Jüptnerová se do své přednášky snaží děti vtáhnout je nejvíce. Zhruba za každou svojí třetí větou položí nějakou otázku a v tu ránu vylétne po celé třídě vzhůru les hlásících se rukou. Děti pak následně chodí psát jména evropských států na tabuli, vyprávějí, kam jezdí na dovolenou, co mají ve které zemi dobrého, která žijí v Evropě zvířata a tak dále. Za každou odpověď je přednášející vlídně pochválí, a pokud některé z dětí svoji odpověď náhodou splete, legračním můstkem vysvětlí, proč právě tato odpověď nebyla správná.

Z průběhu hodiny je patrné, že děti tato problematika zajímá, ale jsou na ni i docela dobře připraveny. V závěru hodiny pak děti řeší různé tematické kvízy, které prověří, co si z přednášky, ale i z dřívější doby o Evropě pamatují. Vyučovací hodina uteče jako voda a je tu zvonek. Markéta Jüptnerová dětem poděkuje za pozornost, ocení, jak byly šikovné a spolupracovaly s ní, a nejaktivnější žáčky odmění drobnými upomínkovými předměty.

A jaké má ze svých již odpřednášených hodin Markéta Juptnerová pocity? „Ty děti jsou skvělé, úžasně spolupracují, hlásí se a zajímají se. Vůbec jsem netušila, že budou takto nadšené. Pro mě je to radost tam s nimi být a vyprávět jim nejen o Evropské unii, ale také o věcech, jako je spolupráce, vzájemný respekt či demokracie,“ říká.

Za zrodem jejího projektu stála snaha vyprávět dětem o pozitivech Evropské unie, notabene když za pár týdnů Česká republika převezme její předsednictví. „Oslovila jsem se svým nápadem Jaroslava Plevu, ředitele základní školy na Liščím kopci. Byla jsem mile překvapena, že ho můj projekt zaujal a neváhal mi dát příležitost, i když jsem pro děti přednášela poprvé. Oporu pro svůj projekt jsem také nalezla u pracovníků Zastoupení Evropské komise při EU v Praze, kde jsem získala cenné informace o edukativních materiálech pro děti. Také mi poskytli dvě velké krabice upomínkových předmětů, které můžu během svého „Povídání o EU“ dětem rozdávat. Zároveň jsem hledala možnosti financování a při tomto hledání jsem se dostala i k Místní akční skupině Krkonoše, která distribuuje finance pro místní projekty. I jim se můj projekt zalíbil a byli by rádi, kdybych ho rozšířila i na další školy a žákům ho odprezentovala na všech školách na území, které místní akční skupina pokrývá. Do prázdnin to všechno nestihnu, ale ráda bych v tom ještě na podzim a v zimě pokračovala,“ vypočítá Markéta Jüptnerová.

Spokojen s přednáškami o Evropě je i ředitel základní školy ve Školní ulici Jaroslav Pleva. „Projekt paní Jüptnerové ‚Povídání o Evropské unii‘ hodnotím velmi kladně. Naši žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho informací o EU, co to vlastně je EU, na jakých principech funguje, jaké plynou z našeho členství výhody,“ říká ředitel. „Myslím si, že tyto znalosti jsou pro děti podstatné pro jejich budoucí přístup k ‚evropanství‘, aby se samy rozhodly, zda chtějí být nedílnou součástí jednotné Evropy. Otázka členství v Evropské unii a otázka uvědomění si evropské příslušnosti a demokratické Evropy je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu a budeme v programech zaměřených na osvětu EU pokračovat,“ uzavírá Jaroslav Pleva.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz