Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

ŠKODA AUTO podpořila obnovu unikátních Muttichových značek

7. 7. 2022 Komerční sdělení

page.Name
Říká se jim Muttichovy značky. Jsou velké 30 až 50 centimetrů a v současné době znázorňují 31 nejvýznamnějších vrcholů, horských bud, osad či obcí v Krkonoších. Neudávají kilometrové ani časové údaje, ukazují pouze směr k danému místu natočením a šipkou v dolním okraji značky. Díky své červené barvě jsou vidět i za snížené viditelnosti, ve sněhové vánici či při námraze. Dosud se o ně starala Správa KRNAP společně s Horskou službou Krkonoše. Tyto neocenitelné pomocníky turistů nyní opět můžete častěji potkávat na svých cestách po nejvyšších českých horách. A to i díky společnosti ŠKODA AUTO, která finančně podpořila jejich obnovení.

Na konci loňského roku byla v Krkonoších k vidění necelá stovka „Muttichovek“. V současné době se jejich počet rozšiřuje o dalších sedm desítek. „Takzvané Muttichovky jsou tradiční krkonošská záležitost, která má v terénu své opodstatnění,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Pravdou je, že dnes už málokdo zná přesný význam jednotlivých symbolů. Mnozí na ně dokonce pohlížejí jen jako na nějaké ornamenty. Faktem ale zůstává, že jak v minulosti, tak i nyní to jsou orientační značky, které mohou turistům v nesnázích pomoci. Navíc se jedná o krkonošský unikát, který se nikde jinde v Evropě nepoužívá,“ doplnil Robin Böhnisch.

Myšlenky na zavedení němých značek pocházejí z počátku první republiky a stál za nimi Svaz lyžařů Republiky československé. Prvním důvodem k jejich vytvoření byla nečitelnost letního turistického značení v zimě, neboť symboly namalované na ukazatelích často zapadaly sněhem či je pokryla námraza. Druhým důvodem byla jazyková problematika. Počátek Československa je spjat s pokračováním národnostních sporů mezi českým a německým obyvatelstvem, žijícím v nově vzniklé republice. Nejinak tomu bylo i s jazykovou podobou nápisů na turistických ukazatelích, které kvůli tomu byly nejednou ničeny – ať už jednou či druhou jazykovou skupinou. Němé značky bez jakýchkoliv textů měly tento problém vyřešit.

Vypracování symbolů pro jednotlivé znaky představující důležité krkonošské cíle se ujal člen výboru Svazu lyžařů Republiky československé a akademický malíř a ilustrátor Kamil Vladislav Muttich. V zimě 1921 až 1922 bylo zhruba 200 Muttichovek vyzkoušeno v terénu. A jelikož se osvědčily, byly následně odeslány krkonošským boudařům, kteří měli zajistit jejich umístění podle zaslaných plánků. V létě 1924 pak bylo pokrytí Krkonoš Muttichovkami dokončeno. Jednotlivých typů němých značek bylo nejprve navrženo 28, po úpravách ve 30. letech minulého století se jejich množství zvýšilo na 35 a v dnešní době jich je 31.

Ve 20. a 30. letech minulého století se o značky na obou stranách Krkonoš staral právě již zmiňovaný Svaz lyžařů Republiky československé. Tato instituce však po druhé světové válce zanikla a péči o značky v 50. letech převzala Horská služba. A zatímco v tomto období došlo na české straně hor k několika málo obnovám němých značek, kdežto na polské straně zanikly. O obnovení těch českých se zasloužila právě společnost ŠKODA AUTO.

„Vrchlabští Škodováci ve druhé polovině minulého století využili své technické zázemí, aby němé značky pomohli obnovit. A po více než padesáti letech chce naše společnost na tuto dávnou pomoc opět navázat a finančně podpořit další obnovu Muttichovek. Je v tom jistá symbolika toho, že tak jako Muttichovky, i my jsme po desítky let součástí zdejšího regionu,“ říká Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.

Nové Muttichovky jsou stejně jako ty původní vyrobené z dvoumilimetrového ocelového plechu s odolnou povrchovou úpravou a natřené budou červenou vypalovací barvou. Pro úplnost dodejme, že vznikly v kovovýrobě Jiřího Kavána v Dolním Lánově.

Přehled Muttichovek se dá najít téměř na každé lyžařské mapě Krkonoš, objevují se i na letních turistických mapách vydaných Správou Krkonošského národního parku na konci loňského roku.

(ŠKODA AUTO, KRNAP)