Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

18°

Zítra

21°

Svátek má

Granty pomohou pedagogickým pracovníkům a podpoří aktivity dětí

13. 5. 2022

page.Name
V regionech, kde automobilka ŠKODA AUTO působí, našla domov řada Ukrajinců, z naprosté většiny žen a dětí. Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO MB proto v reakci na uprchlickou vlnu doplnil svou grantovou výzvu zaměřenou na mimoškolní aktivity místních dětí a mládeže. S partnery z řad obcí, škol i veřejně prospěšných organizací tak fond finančně podpoří také sociální začlenění nebo vzdělávání dětí i dospělých z řad přicházejících cizinců.

„Tito lidé ztratili ze dne na den domov a možná i naději na návrat. Proto považujeme za nezbytné podpořit všechny organizace, které pracují na jejich integraci do naší společnosti, ale i do občanského života, a to včetně volnočasových aktivit,“ říká ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav Kučera. „Ani letos však nezapomínáme na české děti ze znevýhodněných rodin, ani rozvoj našich mladých talentů. Věříme totiž, že investice do vzdělávání je jednou z nejlepších možných investic do budoucna.“

Až do 22. května se mohou zejména neziskové a příspěvkové organizace, církve, školy, případně domovy dětí a mládeže z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska hlásit v grantové výzvě Na dětech záleží o finanční příspěvek v řádech desítek tisíc korun na mimoškolní vzdělávací aktivity, prevenci rizikového chování a duševního zdraví.

Ve dvou vlnách poběží až do 15. června také program zaměřený na navýšení vzdělávacích kapacit pro děti i dospělé z řad ukrajinských uprchlíků. V grantové výzvě Společně pro Ukrajinu budou přitom upřednostněny projekty, které nedosáhnou na podporu v rámci jiných dotačních programů.

„Nesmíme zapomínat ani na pedagogické pracovníky, kteří zažívají po koronavirové pandemii už druhé náročné období,“ doplňuje Ladislav Kučera. „Učitelé i další pracovníci v oboru vzdělávání se musí dlouhodobě vyrovnávat se zvýšenou zátěží, neustále se přizpůsobovat novým podmínkám a reagovat na výzvy spojené se začleněním cizinců prchajících před válkou do vzdělávacího systému. Rád bych poděkoval Odborům KOVO MB, díky jejichž finančnímu příspěvku a odborné podpoře jsme schopni na aktuální situaci v našich regionech adekvátně a takto rychle zareagovat.“

Finanční podporu je tak dle pravidel grantové výzvy možné získat také na vytvoření nových pracovních úvazků pedagogických pracovníků, jejich vzdělávání nebo terapeutickou podporu.

Více o všech aktuálně probíhajících grantových výzvách Nadačního fondu ŠKODA AUTO a možnostech a pravidlech přihlášení se dozvíte na webových stránkách https://www.nfsa.cz/podani-zadost/.

(TZ Nadační fond ŠKODA AUTO, jš)