Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Věřím, že budu příkladem i motivací pro své vrstevníky, říká Ondřej Stránský

6. 8. 2022

page.Name
Ondřej Stránský na konci června dokončil své čtvrté období v čele studentského parlamentu v rámci vrchlabského gymnázia. Ve své funkci bude pokračovat i po prázdninách. Vedle toho však ještě přijal výzvu mnohem větší – v září bude kandidovat do městského zastupitelstva. V rozhovoru pro Vrchlabinky vysvětluje, jak funguje samospráva na gymnáziu, ale i proč by se mladí měli více angažovat v dění kolem sebe.

Studujete na vrchlabském gymnáziu a jste tam předsedou studentského parlamentu. Co tato funkce obnáší?
Vypadá to tak, že my se dvakrát do měsíce scházíme, vždy to je ve čtvrtek o velké přestávce, a zhodnotíme si, co se událo nebo s čím máme ve škole problém. Troufnu si ale říci, že na naší škole problémy nejsou až tak závažné. Proto doba trvání našich schůzí není nikterak dlouhá.

Jak jste se k této funkci dostal?
Když jsem byl v kvartě (ekvivalent 9. třídy základní školy, pozn. autora), končilo vedení tehdejších maturantů, kteří to chtěli předat dál. A ze všech lidí, co tam seděli na schůzi, jsem tak nějak vzešel já. Začátky byly samozřejmě krušné, protože jsem byl ještě takovej malej kluk, a když jsem jednal se staršími studenty, tak jsem nevěděl, jak moc mě berou jako sobě rovnocenného. Nicméně teď už jsem dokončil v této funkci čtvrté volební období.

Jak dlouho takové volební období trvá?
Jeden školní rok.

Kolik vás ve studentském parlamentu je?Za každou třídu mohou být dva členové a pak tu je zástupce za učitele. Ten se však nepočítá do počtu členů, a navíc nemá ani hlasovací právo. Dále tam u nás je například náš delegát v České středoškolské unii a zároveň člen Krajského parlamentu mládeže Královehradeckého kraje. Když to sečtu, tak myslím, že nás tam je zhruba okolo 25 členů.

Jaké podněty na schůzích řešíte?
Jsou to vesměs drobnější podněty, nicméně jsme stále k dispozici pro všechny studenty, kteří za námi mohou přijít. Každý student musí nebo by měl znát zástupce ze své třídy. Každopádně tu máme pravidlo, že každý podnět musí být vyslyšen, a my se jim nesmíme vysmívat nebo je shazovat. Pak nastává diskuse. Někdo je při ní samozřejmě aktivní, někdo méně.

Máte možnost řešit problémy či podněty, které by zasahovaly do podoby výuky?
Často se nám stane, že přijde někdo s tím, že měli krušnou hodinu. U nás ve škole se například velké hodinové testy musí zapisovat do on-line Bakalářů a nemohou být dva podobně velké testy v jeden den. Pokud by to někdo z pedagogů chtěl ignorovat, tak se můžeme ozvat s tím, že máme právo na to mít jen jeden hodinový test denně. Menší testy můžeme mít samozřejmě takříkajíc každou hodinu. Právo mít jen jeden hodinový test denně přitom kdysi přišlo z iniciativy pedagogů.

Jaký je vztah vedení školy a pedagogů vůči studentskému parlamentu?
Tím, že studentský parlament na naší škole funguje již dlouho, tak je vnímán vesměs pozitivně. Mám spoustu kamarádů po celé republice a v jejich školách obdobný parlament zase není až tak dlouhodobá záležitost. Myslím a troufnu si říci, že má trochu nějakou váhu a že tam nejsme jen tak pro nic za nic. Pokud by šlo do tuhého, tak jsme schopni něco vyřešit.

Zmínil jste, že každá třída může mít v parlamentu až dva svoje zástupce. Jak je to potom s rozhodováním, aby se pak například nestalo, že starší ročníky převálcují mladší?
Na tohle nemáme pravidlo. Nicméně platí zásada, že musí být přítomny alespoň tři čtvrtiny z celkového počtu tříd, a potom se prohlasovávají návrhy nadpoloviční většinou.

Máte za sebou čtyři volební období ve funkci předsedy. Vzpomínáte si, že byste za tuto dobu musel řešit bod, který při projednávání vzbudil velké emoce nebo se jednalo o nějaké třaskavé téma?
Vyhrocené situace vůbec nemáme. Naše schůze probíhají v klidu.

Já se ptám na to z důvodu, zda si pak třeba někteří vaši spolužáci nemyslí, že jste málo důslední nebo prosazujete jejich zájmy jen vlažně či málo?
Ne, s tímto jsem se nikdy nesetkal.

Co vám na to, že jdete do studentské samosprávy, kdysi řekli doma?
Když jsem s tím tehdy v 9. třídě přišel, tak to bylo trošku haló. Předseda… zní to hezky. Ale sám si nepřipadám jako něco jinačího než normální student.

Jaká byla vaše osobní motivace, když jste se o tuto funkci ucházel?
Je to asi podobně jako nyní, když jsem se rozhodl, že přijmu kandidaturu do komunálních voleb tady ve Vrchlabí letos v září. Mně to lichotí. Nejprve jsem nevěděl, co to bude obnášet, ale pak jsem si říkal, proč ne? Nyní s tím zastupitelstvem mám určitě ještě větší zápal i motivaci.

Proč?
Kdybych byl zvolen, chtěl bych to vykonávat naplno a udělat pro Vrchlabí to nejlepší, co umím. Protože mám Vrchlabí moc rád a nechci odsud odcházet. Chci, aby se mně, kamarádům, mojí rodině a všem tady žilo dobře. Když za mnou před časem přišel Lukáš Teplý, tak mi to moc polichotilo. Když za vámi někdo přijde, motivuje vás to ještě víc.

Pokud budete zvolen a docházet na schůze na zámek, nebudete se toho obávat? Přece jen, tam už se řeší mnohem důležitější a závažné věci.
Nemyslím si, že bych se bál. V rámci akce sdíleného zastupitelstva jsme měli jeden den, kdy jsme se byli podívat na jednání zastupitelstva, a nepřišlo mi, že bych se tam měl někoho bát.

Jste předsedou studentského parlamentu a nyní budete kandidovat do zastupitelstva. Jaký je váš zájem o veřejné dění či politiku? Jak často nebo jak intenzivně ji sledujete?
Poslední dobou můj zájem o národní politiku trochu zeslábl. Nicméně když jsem se rozhodl přijmout kandidaturu do zastupitelstva, tak si více všímám věcí kolem sebe. Nejvíce ze všeho mě vždycky trápilo, že nám odsud mizí Vrchlabáci. Nebo nedávno, když jsem navštívil Kačák, tak jsem viděl, jak rapidně se v něm zhoršily podmínky. Zkrátka, když se člověk chce vykoupat, skoro nemá šanci. 99 procent lidí, se kterými jsem o tom mluvil, mi řeklo, že se v tom koupat nebude.

Myslíte, že by váš případ mohl být motivací i pro další mladé lidi a hlavně studenty, aby se více zajímali o veřejné dění kolem sebe a vstupovali do politiky?
Rozhodně by bylo fajn, až mě prvovoliči uvidí na kandidátce a uvidí ten můj věk, že pochopí, že není složité kandidovat, a co víc, že se můžou podílet na dění a správě obce. Byl bych rád, kdyby můj příklad motivoval i další mé vrstevníky a ti do toho šli příště taky nebo se už více zapojili i během následujících let do dění kolem sebe.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Archiv Ondřeje Stránského