Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Nabídka zájemce o pozemky na Kalvárii nebyla úplná. Jednání budou pokračovat

3. 2. 2022

page.Name
O osudu pozemků v lokalitě Kalvárie zatím není rozhodnuto. Na záměr města Vrchlabí prodat zdejší pozemky pro realizaci projektu Trepka zareagoval jediný zájemce – společnost Frenklin Development - který nabídl 4500 korun za metr čtvereční. Tato společnost přitom vznikla až 16. prosince 2021 a podle Obchodního rejstříku činí její základní kapitál jen 18 tisíc korun. Předložená nabídka Frenklin Development však byla shledána jako neúplná a Rada města společnost vyzvala k jejímu doplnění. Zároveň pověřila starostu Jana Sobotku (ZVON) k dalšímu jednání se zástupci investora.

V prvotním záměru města stálo, že investor musí zaplatit za metr čtvereční alespoň 4000 korun bez DPH. Nabídka společnosti Frenklin Development činí 4500 korun. „Lze předpokládat, že nabízená cena je bez DPH, což bude ověřeno při osobním jednání,“ uvedl místostarosta Alfréd Plašil (Volba pro město).

Radní však při detailním prostudování shledali nabídku investora jako neúplnou. „Společnost Frenklin Development se zavázala ke všemu, co je uvedeno ve zveřejněném záměru. Radu města by však zajímal způsob, jak budou jednotlivé podmínky uchazečem naplňovány. V nabídce chybí alespoň stručný popis postupu zabezpečení jednotlivých kroků. Vzhledem k tomu, že společnost nemá svoji historii, chce si Rada města ověřit odbornou způsobilost a historii osob, které za projektem stojí a garance, které mohou městu nabídnout. Více k tomuto dotazu asi nelze uvést, neboť ještě neproběhlo jednání a zástupci společnosti by se otázky měli dozvědět od zástupců města a ne ze sdělovacích prostředků,“ uvedl Plašil.

Obezřetnost zástupců vedení města se jeví jako logická. Společnost Frenklin Development totiž byla podle údajů v Obchodních rejstříku založena 16. prosince 2021, tedy až poté, co byla zveřejněna nabídka města pozemky prodat. Její základní kapitál činí pouhých 18 tisíc korun a z rejstříku je známo už jen to, že jednatelem tohoto eseróčka je Miloslav Marek z Dolních Jirčan. Základní kapitál je rozdělen na šest rovných podílů, nicméně ze zápisu v rejstříku není patrné, kdo je vlastní. Webové stránky společnosti dosud neexistují.

Rada města proto na svém jednání 26. ledna rozhodla požádat o doplnění podané nabídky uchazeče o doložení referencí a způsobu zajištění realizace akce a pověřila starostu uskutečnit osobní jednání se zástupci uchazeče. Dle vyjádření Alfréda Plašila pro web Vrchlabinky.cz by se toto jednání mělo uskutečnit v sedmém týdnu letošního roku, což odpovídá období okolo poloviny února.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Vizualizace: Město Vrchlabí