Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Vrchlabí loni hospodařilo s přebytkem téměř 47 milionů korun

23. 2. 2022

page.Name
Větší daňové příjmy a neuskutečněné nebo nižší (než plánované) investice. To jsou příčiny výsledku hospodaření města Vrchlabí v loňském roce. To skončilo – bez započtení různých fondů – s přebytkem ve výši 46,6 milionu korun. Na letošní rok naopak město plánuje rozpočtový schodek ve 69 milionů korun. Vyplývá z dokumentů zveřejněných na webu města.

Podoba loňského rozpočtu města se oproti původnímu plánu výrazně měnila. Zastupitelé loni na začátku jara schválili rozpočet s příjmy 373,6 milionu a výdaji 416 milionů korun. Parametry rozpočtu se pak během roku změnily a byly navýšeny (příjmy 411,35 milionu korun a výdaje 446,35 milionu korun).

Závěrečná čísla však vypadají jinak. Dle tabulky u o čerpání rozpočtu loni město vykázalo příjmy 418,6 milionu korun a uskutečněné výdaje činily 372 milionů korun. Rozpočtový přebytek tak skončil na hodnotě 46,6 milionu korun. Prvotní plán přitom počítal se schodkem ve výši 43 milionů korun.

Za příznivějšími čísly o stavu hospodaření stojí především vyšší daňové příjmy města, které oproti původně schválenému rozpočtu nabobtnaly o 45 milionů korun. Výdaje oproti prvotnímu záměru klesly 44 milionů korun. Z jednotlivých položek je patrné, že za menšími celkovými výdaje stojí nižší výdaje na investice či neuskutečněné některé opravy. Největší rozpočtový škrt byl v položce Vejsplachy aquacentrum, co níž loni Vrchlabí chtělo investovat 60 milionů korun (po rozpočtové změně jen 55 milionů) a skutečnost nakonec byla necelých 40 milionů korun.

Pro letošní rok už město Vrchlabí chystá deficitní rozpočet a zastupitelé ho budou schvalovat na svém březnovém zasedání. Návrh rozpočtu na rok 2022 počítá s příjmy 446,5 milionu korun, výdaji 515,5 milionu korun a tedy se schodkem ve výši 69 milionů korun. Z návrhu rozpočtu je patrné, že největší výdajovou položkou bude Vejsplachy aquacentrum, na kterou se v rozpočtu počítá s dalšími 182 miliony korun.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz