Čtvrtek

23. května 2024

Nyní

16°

Zítra

18°

Svátek má

Základní škola na Liščím kopci v září otevře sportovní třídu

16. 2. 2022

page.Name
Talentované a pohybově nadané děti, které po letních prázdninách budou nastupovat na druhý stupeň a zvažují studium ve sportovní třídě, si budou moci vybrat, na jaké základní škole ve Vrchlabí by chtěly studovat. Od nového školního roku totiž otevře v 6. ročníku sportovní třídu také základní škola Školní na Liščím kopci.

Za oprášením nápadu obnovit sportovní třídy na zdejší základní škole stojí Jaroslav Pleva, který do ředitelského křesla usedl v srpnu loňského roku. Ostatně měl to i ve své koncepci rozvoje školy, kterou obhajoval ve výběrovém řízení na tento post. „Chci navázat na tradici sportovních tříd na ZŠ Školní Vrchlabí. Z mých dlouholetých zkušeností práce s mládeží vím, že děti, které sportují, v sobě mají zakořeněné určité návyky a hodnoty, mají v sobě pevnou vůli něčeho dosáhnout, překonávat překážky a vystoupit ze své komfortní zóny. A s těmito dětmi se lépe pracuje i ve školním prostředí. Od projektu sportovních tříd si slibuji, že nám tito žáci nebudou odcházet. Nabídkou našeho výchovně vzdělávacího programu se naopak budeme snažit přilákat další nadané děti z našeho regionu,“ říká Jaroslav Pleva.

Do realizace svého záměru se dynamický ředitel, který je zároveň i šéftrenérem mládeže v místním fotbalovém klubu, pustil hned. Kromě „svého“ fotbalového klubu FC Vrchlabí oslovil i atletický klub SK Vrchlabí a místní ragbyový klub Vrchlabí rugby league. „Sešli jsme se se zástupci těchto klubů Honzou Barákem, Dášou Fišerovou a Davidem Lahrem a řekli jsme si, že je to zajímavý a přínosný projekt pro všechny zúčastněné strany a že oslovíme rodiče, potažmo hráče v místních oddílech. Není však dáno, že to musí být děti jen z těchto jmenovaných oddílů. Sportovní třída bude určena pro všechny žáky, kteří rádi sportují. Tedy jak pro žáky registrované ve sportovních klubech a oddílech, tak pro žáky neregistrované, kteří rádi sportují ve svém volném čase. Nabídka platí pro děti z širokého okolí, které rady sportují. Tímto projektem chceme oslovit také všechny žáky základních škol z našeho regionu, které poskytují výuku pouze na 1. stupni. Tito žáci přecházejí po dokončení 5. tříd na jiné školy. Dáme jim tak možnost výběru, kam budou směřovat jejich další kroky,“ říká Jaroslav Pleva a jedním dechem dodává, že tento projekt nebere jako konkurenci základní škole na náměstí Míru, která má již dlouholetou tradici sportovních tříd, ale jako možnou alternativu pro děti, které se věnují letním a míčovým sportům.

Jaroslav Pleva předpokládá, že do nové sportovní třídy přijme od září 2022 zhruba 25 žáků. Bude se jednat o třídu smíšenou, bude určena pro šikovné chlapce i dívky. Tito žáci budou mít v rozvrhu navýšenou hodinovou dotaci tělesné výchovy na čtyři hodiny týdně (2 hod + 2 hod). „Pro žáky sportovních tříd jsme se snažili sestavit atraktivní učební plán, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a zároveň se v něm odráží potřeby současné společnosti. Proto jsme žákům navýšili také hodinovou dotaci anglického jazyka. Také na 4 hodiny týdně. Chci zdůraznit, že žáci nebudou ochuzeni o žádné základní, stěžejní předměty,“ říká ředitel Pleva.

Zájemci o studium sportovní třídy na Liščím kopci budou muset (stejně jako na základní škole na náměstí Míru) absolvovat talentové zkoušky. „Přesná podoba talentových zkoušek a kritéria pro přijetí do sportovní třídy jsou uvedena na webových stránkách www.zsskolnivrchlabi.cz. Jsou zde uvedené také podrobné informace o jednotlivých termínech (den otevřených dveří, datum podání přihlášky, datum konání talentových zkoušek…). Na našich webových stránkách je umístěna také on-line přihláška,“ říká Jaroslav Pleva, který předpokládá, že do jeho školy se budou hlásit děti primárně zaměřené na letní sporty. „Samozřejmě je možný i scénář, kdy si děti půjdou vyzkoušet talentové zkoušky na obě školy, a pak si vyberou,“ dodává.

Na rozšířenou výuku tělesné výchovy jsou na ZŠ Školní dobře připraveni nejen zázemím a materiálním vybavením, ale i personálně. „Na pokrytí navýšené dotace hodin tělesné výchovy máme dostatečný počet aprobovaných učitelů. Já sám jsem také aprobovaný tělocvikář, a proto plánuji návrat k výuce tohoto předmětu. Za velmi přínosnou pro rozvoj žáků sportovních tříd považuji také plánovanou spolupráci s trenéry oddílů a klubů, které se podílejí na tomto projektu. Budou se aktivně podílet na výchovně vzdělávacím procesu žáků sportovní třídy přímo v hodinách,“ uzavírá.

Rodičům a jejich dětem, které zvažují studium sportovní třídy, proto Jaroslav Pleva doporučuje sledovat webové stránky školy, kde získá potřebné informace, případně využít telefonický kontakt na jeho osobu uvedenou také na těchto stránkách. Zároveň zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v pondělí 7. 3. 2022 od 17:00 hod. ve společenských místnostech ZŠ Školní Vrchlabí.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz