Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

16°

Zítra

18°

Svátek má

Petr Jindřich: Sportovní třídy jsou rodinným stříbrem naší školy i města

6. 9. 2022

page.Name
Základní škola na náměstí Míru si připomíná 50 let od zahájení trvalého fungování sportovních tříd. Toto významné jubileum vybízí k bilancování minulosti, ale i hodnocení současnosti. Této úlohy se v rozhovoru pro Vrchlabinky zhostil ředitel školy Petr Jindřich.

Stojíte v čele školy, která si připomíná toto významné jubileum. Jaké to ve vás budí myšlenky?
Budí ve mně spoustu myšlenek, tak jen některé. Když něco funguje padesát let s výbornými výsledky, pak to musí mít hlubokou myšlenku a kolem spoustu schopných lidí. Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít štafetu již dobře fungujících sportovních tříd. Nakoukněme trochu pod pokličku dění. Při hledání a rozvoji talentů nestačí děti do sportovní třídy přijmout, ale i udržet je tam. Bylo i období, kdy jsme hledali všechny možné způsoby, jak sportovní třídy naplnit.

Ale nakonec se to povedlo.
Ano, nakonec se to povedlo. Hodně nám v tom pomohly i světové úspěchy v podobě olympijských medailí našich absolventů, které jako první získala Eva Samková svou zlatou medailí v Soči. Jen samotná výuka tělesné výchovy ve sportovních třídách včetně vícedenních letních či zimních soustředění, tréninků i závodů byl vždy nemalý oříšek na organizaci výuky včetně zajištění dostatku finančních prostředků. To vše představuje nekončící obětavou práci s dětmi včetně efektivního zvládnutí tohoto složitého procesu, který existence sportovních tříd vyžaduje. A co se týče dostatku peněz, až nedávná změna financování regionálního školství nám poskytla lepší manévrovací prostor. Současný zájem žáků o přijetí do sportovních tříd na druhém stupni nás velice těší. I díky tomu nám neodchází tolik žáků na víceleté gymnázium. Pokud si takový žák postupně uvědomí, kým je a kým chce být, posílí svůj smysl pro povinnost a zodpovědnost, začne dodržovat svou osobní disciplínu, pak se to odrazí nejen ve sportu, ale i v lepších studijních výsledcích.Zmínil jste obětavou práci s dětmi a další náležitosti spojené s organizací výuky. Můžete být konkrétní?
Samozřejmě. V neposlední řadě jsou na místě myšlenky na poděkování těm, kteří se na trvalé udržitelnosti chodu sportovních tříd podíleli či stále podílejí. Patří mezi ně všichni pedagogové školy, zejména pak naši tělocvikáři v roli trenérů, jejichž aktivity nikdy nekončí. Jisté je, že za vším stojí již zmíněné obrovské množství práce od náboru talentovaných dětí až po olympijské medaile. Díky i všem rodičům, kteří nám projevují důvěru a usilují o přijetí svých dětí do sportovních tříd. Tato důvěra v rozvoj talentu jejich dětí nás velice zavazuje a posiluje energii vkládanou do fungování sportovních tříd. Velké poděkování patří i našemu zřizovateli městu Vrchlabí. Je nám ctí, že jsme u vrcholných představitelů města Vrchlabí a mnoha dalších zainteresovaných osob našli silné spojence na cestě za kvalitou vzdělávání a zmíněné sportovní přípravy našich žáků. Ještě jedna velká myšlenka na závěr. Sám jsem duší sportovec, původně fotbalista, a vždy jsem bojoval za tým do posledního hvizdu i ve zdánlivě ztraceném zápase. Dnes je pro mě tímto týmem škola a potažmo město Vrchlabí. Sportovní třídy jsou pro mě trvale hodnotnou vzácností, chloubou, dalo by se říci rodinným stříbrem školy i města Vrchlabí. Věřím, že by se mnou souhlasila i Jarka Hlaváčková, která stála u zrodu sportovních tříd, a pan starosta Jan Sobotka, se kterým jsme se jednoznačně shodli již při mém nástupu do školy na naplňování společné vize trvalé udržitelnosti sportovních tříd pro město Vrchlabí. Udělejme proto všichni vše pro to, aby tomu bylo tak i nadále. Proto jsem i rád, že myšlenka sportovních tříd znovu ožije od tohoto září na škole u pana ředitele Jardy Plevy, s kterým tak můžeme rozšířit prostor pro vzájemnou spolupráci.

Jaké musí mít žáci předpoklady, aby mohli v současné době chodit do zdejších sportovních tříd? Je to omezeno nějak i prospěchem?
V odpovědi na tuto otázku jsem ve shodě s Tomášem Kulhánkem, jednou z klíčových osobností pro fungování sportovních tříd. Žáci, kteří chtějí navštěvovat sportovní třídy, by měli projevovat zájem o sport a zároveň úspěšně zvládat učivo v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy. O sportovní třídy na náměstí Míru je takový zájem, že děti musejí před přijetím projít talentovou zkouškou. Ta se skládá z baterie testů, která hodnotí jejich rychlostní, silové, obratnostní a vytrvalostní schopnosti. Podle úrovně těchto předpokladů a bodových výsledků testů vybíráme do sportovní třídy do předem stanoveného maximálního počtu žáků.

Mají žáci sportovních tříd nějaké výhody či mírnější zacházení ze strany pedagogů oproti ostatním třídám?
Spíše než výhoda zde platí dohoda. Žáci sportovních tříd mají možnost se v době, kdy probíhá jejich závodní sezóna, domluvit na odložení testů, celkového hodnocení a klasifikace na dobu, kdy budou mít po závodní sezóně. Učivo si samozřejmě musí doplnit. Škola jim vychází vstříc i vzhledem k plánovaným soustředěním a umožňuje dětem se v jejich sportu realizovat.

Jaké jsou plány školy i vaše jako ředitele do dalších let?
Řekněme si nejprve východiska. Jedním je minulý nestandardní školní rok, v prvním pololetí ve znamení covidu a v druhém migrační vlna ukrajinských uprchlíků s přelivem do nadcházejícího školního roku. K tomu pokračující nová strategie ministerstva školství s plánovanou změnou vzdělávacích programů. To představuje obrovské úkoly pro nás všechny a bude to i součást našeho akčního plánu. Velkým závazkem je udržet kvalitu poskytovaného vzdělávání. Pro mě jako ředitele vždy byli a jsou ze všeho nejdůležitější lidé. Lidé vytvářejí kvalitu. Mojí dlouhodobou vizí i plánem je vytváření vhodných podmínek a cílená podpora pedagogů i ostatních pracovníků školy v jejich náročné práci. Ministerstvo školství plánuje změnit vzdělávání na základních školách. Nositelem změny je učitel, u nás je to tým učitelů. Proto tím nejdůležitějším plánem je podpořit jejich spokojenost, iniciativu a angažovanost. Vedle toho vytvořit vhodné podmínky pro jejich náročnou práci. V průběžném zkvalitňování podmínek pro práci žáků i učitelů jsme pokračovali i o těchto prázdninách.

Konkrétně v čem?
Dokončili jsme realizaci nové učebny přírodovědných předmětů pro první stupeň včetně edukativního prostoru v relaxačním centru. Zrekonstruovali jsme velkou sborovnu pro druhý stupeň. Pokračovaly práce na naší nové učební pomůcce Matematický průzkumník, přijali jsme některé nové učitele do našeho týmu a v neposlední řadě jsme provedli některé plánované organizační změny ve vedení školy. Závěrem snad ještě jeden plán: vzpomenu-li uplynulé období, od roku 2017 zrealizovala naše škola velké množství projektů, představující finanční podporu pro rozvoj školy asi 25 milionů korun. Od projektů na měkké aktivity až po dotace na modernizaci učeben včetně zajištění bezbariérovosti z Integrovaného regionálního operačního programu – viz např. zmíněná učebna přírodovědných předmětů. V návaznosti na realizaci těchto projektů jsme plánovali uspořádat již v minulých letech den otevřených dveří. Díky covidu se nám to nedařilo. Nový termín pro den otevřených dveří spojený s připomínkou padesáti let sportovních tříd je naplánován po dohodě s panem starostou předběžně na říjen až listopad. Bližší podrobnosti včas zveřejníme.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Petr Ticháček