Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

11°

Zítra

13°

Svátek má

Potkávejte se u nás, zve Vrchlabáky terapeutická zahrada

5. 6. 2023

page.Name
Prostranství na rohu ulic Chelčického a Českých bratří působí na první pohled nenápadným dojmem a málokterý z kolemjdoucích skrz plot důkladněji zkoumá, co se tady děje. Přitom zde již před dvěma lety začal vznikat zajímavý projekt Diakonie ČCE – střediska Světlo ve Vrchlabí, jehož cílem a posláním je spojovat lidi dvou zcela odlišných světů. Veřejnosti a lidí s mentálním a fyzickým handicapem. Vítejte v terapeutické zahradě.

Pozemek v ulici Českých bratří, na kterém je tato terapeutická zahrada situována, sousedí s budovou evangelického sboru a v ulici Chelčického pro změnu s budovou bývalého „pionýráku“, která prochází přestavbou na bytový dům. Respektive procházela. Podle informací od sousedů se výstavba zadrhla a stavební ruch ustal.

Na zahradě, která je majetkem Českobratrské evangelické církve, je naopak zjevné, že se díky středisku Světlo stále něco děje. Když sem jednoho květnového dopoledne přicházím, je tu ale naprostý klid a můžu si vše prohlédnout. Před 11. hodinou se sem však začínají trousit první lidé. Přesněji řečeno první klienti, pro které je tato zahrada primárně určena. Mým dosavadním společnicím a průvodkyním, kterými byly Daniela Rejzková, PR manažerka střediska Světlo, a Barbora Hancová, vedoucí sociální rehabilitace Spirála, už začíná jiný program. Ještě předtím jsme si však mohli o celém projektu popovídat.

„Byl to nápad našeho pana ředitele, který chtěl vytvořit komunitní prostor, kde by se mohli potkávat místní lidé a klienti našeho střediska,“ říká Daniela Rejzková. Tato rodilá Mostečanka má na starosti propagaci tohoto a dalších projektů pod hlavičkou vrchlabské Diakonie. Před dvěma roky dostal plán na vybudování komunitního prostoru skutečný obsah. Jeho zázemí totiž začali využívat klienti sociální rehabilitace Spirála, v jejímž čele stojí Barbora Hancová, která do podhůří Krkonoš pro změnu přišla z Ostravy. „Našimi klienty jsou například lidé s mentálním postižením i s fyzickým hendikepem, kteří sem docházejí na zahradní terapie,“ říká Hancová. „Zahradní terapie je komplexní péče. Je to jednak péče o rostliny, které tady pěstujeme, ale zahrnuje i další aspekty, jako je relaxace. Naši klienti se zde zároveň uklidňují prací, získávají pracovní návyky a řád. Služba klienty aktivizuje a pomáhá jim osamostatnit se,“ dodává Hancová. Její klienti sem docházejí podle individuálního plánu, skupinová terapie pak probíhá třikrát týdně.

Kdo se může stát klientem služby, respektive jak probíhá proces přijímání do ní? „Pokud jde o člověka s mentálním postižením nebo fyzickým hendikepem, proces probíhá tak, že on nebo jeho zástupci kontaktují našeho sociálního pracovníka. Ten provede šetření, a pokud jsme schopni zajistit potřeby klienta a máme kapacitu, je přijat,“ říká Barbora Hancová.

Terapeutická zahrada však není místem, které by bylo striktně určeno jen pro klienty služeb vrchlabské Diakonie. Prostor je od dubna do října otevřen veřejnosti. V zahradě je možné relaxovat a odpočívat nebo si děti mohou hrát na hřišti, které zabírá zhruba třetinu plochy celé zahrady.

Konají se zde i kulturní akce. Jednou z nich bylo symbolické odemykání terapeutické zahrady, které se konalo v sobotu 22. dubna. Další významnou akcí je festival Zahrada, jehož konání je naplánováno na druhý červnový víkend.

Chod terapeutické zahrady zaštiťuje Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. „Rozvoj zahrady se hradí z grantů a darů od veřejnosti, ale spolupracujeme i s některými místními firmami, jako je například ŠKODA AUTO. V těsném kontaktu jsme se spolkem Tamar i s evangelickým farním sborem nebo se spolkem Na Dvoře,“ říká Daniela Rejzková.

Širší veřejnost se o existenci terapeutické zahrady dozvídala postupně. „Každým rokem se zájem místních obyvatel zvyšuje. Je to tím, jak děláme různé akce. Budeme rády, když sem bude veřejnost chodit i nadále a počet lidí bude narůstat. Tento projekt je o propojování lidí a toto kouzelné prostředí je pro to jako stvořené,“ uzavírají Daniela Rejzková a Barbora Hancová. V tu dobu jsou v zahradě již první klienti Spirály a běžný den v terapeutické zahradě může začít...

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz