Úterý

5. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Slovo duchovního: Nezůstávejme jen u velikonoční dekorace

7. 4. 2023

page.Name
U příležitosti Velikonoc vám přinášíme sváteční slovo duchovního, které pro Vrchlabinky sepsal p. Jiří Šlégr, děkan římskokatolické farnosti ve Vrchlabí.

Milí přátelé,

je zajímavé, že důležité křesťanské svátky mají svůj původ a odehrávají se v „noci“, jak je vidět už z názvu „Vánoce“ či „Velikonoce“. O Vánocích se v noci rodí Spasitel světa Ježíš Kristus a velikonoční čas připomíná jeho vítězství nad nocí smrti.

Důležitou úlohu v tomto „nočním“ dění sehrávají andělé, kteří svou přítomností vnáší světlo a jas nebeské radosti i do těch nejtemnějších chvil. Kolikrát ani neznáme jejich jména, ale víme, že svoji práci dělají skvěle, když jsou tiše a skromně ve službách Nejvyššího. Zvěstují úžasnou radost betlémským pastýřům a doprovází Ježíše na poušť při jeho čtyřicetidenním půstu – přípravě na Velikonoce.

Nacházíme je též u hrobu, kde se ukazují v oslnivě bílém rouchu ženám, které hledají Ježíšovo mrtvé tělo. Těm, které šly plakat nad jeho smrtí, vysvětlují: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ (Lk 24,5–6). Bůh nabízí každému z nás andělský servis i dnes. On, který je Láska, si přeje, abychom ani na chvilku nemuseli žít jako sirotci či tuláci, kteří nevědí, kam směřují, čí jsou nebo kam patří. Denně si s těmito našimi ochránci povídejme a naslouchejme, co nám jejich prostřednictvím Bůh vzkazuje. Když my sami budeme své každodenní situace řešit s Bohem a dáme se mu k dispozici, Hospodin potom pro andělský servis může využít i nás!

Je hezké mít doma a ve svém okolí velikonoční výzdobu: beránky, zajíčky, vajíčka, pomlázky či vyrostlé zelené obilí v květináčích. Toto všechno nám Velikonoce připomíná. Bylo by jistě málo zůstat jen u „dekorace“ a nesetkat se osobně v tichu svého srdce s Ježíšem Kristem.

Když ke mně na faru přichází nejrůznější lidé řešit bolavé a tragické situace, nemoci nebo úmrtí svých nejbližších, nevím, co bych jim mohl nabídnout, kdybych neměl tak skvělé ESO, jakým je právě Zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus. Jemu vždy všechno společně odevzdáváme a svěřujeme. On jediný nám může dát skutečnou naději a ukázat cestu tím nebeským směrem, abychom nezůstali v temnotách hrobu zavaleni kamenem smrti.

Na Vánocích i Velikonocích je úžasné, že končí světlem rozednění, které vede za dna záhuby na hladinu věčnosti, kterou můžeme zažívat a vnímat už teď. Přeji nám všem, abychom letos nezůstali jen u velikonoční „dekorace“, která dělá jen kulisy, brzy zestárne, zvadne a k vnitřní hluboké radosti nevede. Dejme si čas na setkání s živým Bohem, navštivme své blízké, přátele a sousedy a přinesme jim kousek radosti. Jedno africké přísloví říká: Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jdi společně. Těším se na společné putování s Vámi!

P. Jiří Šlégr
děkan římsko-katolické farnosti Vrchlabí
Foto: Marcel Schön