Pondělí

24. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Žáci vrchlabských škol navštíví třídící středisko a kompostárnu

11. 4. 2023

page.Name
Environmentální vzdělávání vrchlabských žáků a studentů, které je jednou z hlavních součástí iniciativy Vrchlabí bez odpadu, bude pokračovat i v letošním roce. Děti školou povinné totiž v dubnu navštíví dopravní, skladovací a třídicí středisko na tříděný odpad a také městskou kompostárnu.

Záměr těchto exkurzí je jasný. „Cílem je ukázat jednak to, že i když tyto odpady vytřídíme, stále jich produkujeme obrovské množství. A že je netřídíme kvalitně, do jednotlivých barevných popelnic často vyhazujeme materiál, který tam nepatří, mnohdy i značně kuriózní,“ říká Tomáš Vrbata, předseda výboru pro životní prostředí, městský zastupitel a jeden z hlavních iniciátorů celého projektu. „Hlavním poselstvím by mělo být – když třídit, tak správně, a hlavně zkusit tvorbu odpadu omezit na úplném začátku, to znamená odpady vůbec netvořit,“ dodává Vrbata.

Stejně jako v loňském roce, kdy v rámci projektu TýDen bez odpadů byla na programu návštěva skládky komunálního odpadu v Dolní Branné a tvorba projektů s odpadovou tematikou, i letos je akce zacílena na žáky vrchlabských základních škol a nižších ročníků místního gymnázia. Jasný je i program a obsah akce. „Navštívíme dopravní, skladovací a třídicí středisko na tříděný odpad společnosti Marius Pedersen, které se nachází u Havexu, a také naši městskou kompostárnu provozovanou Službami města Vrchlabí v ulici Lánovská pod Kauflandem. Provoz těchto zařízení žákům představí zástupci obou zmiňovaných společností,“ doplňuje Tomáš Vrbata. Exkurze budou probíhat ve dvou týdnech v druhé polovině dubna.

Vjemy a informace, které žáci na exkurzích získají, budou následně na svých školách rozvíjet během vyučování. „Přemýšlíme také o nějaké formě projektového zpracování. Předpokládám ale, že to bude spíš skromnější formou, než byla loňská Bezodpadová konference na Střelnici. Detaily si ale ještě ponechám jako překvapení,“ říká Vrbata.

Dubnová akce bude další projektovou součástí programu Vrchlabí bez odpadu, což je iniciativa směrující k naplnění Vize 2035, podle níž se Vrchlabí má stát městem s nejnižším množstvím produkovaného komunálního odpadu na obyvatele v Česku. Důležitou součástí této Vize je právě vzdělávání žáků v environmentální oblasti.

V rámci již proběhlých aktivit žáci například během února zhlédli v kině Kartonka film Život na naší planetě od Davida Attenborougha, který obsahuje nejen záběry přírody a živočichů, ale také alarmující shrnutí negativního vývoje biodiverzity pohledem období jednoho lidského života, ale i optimistický závěr a návod, jak jsou lidé schopni negativní vývoj zvrátit. Zážitky z filmu žáci následně zpracovávali v jednotlivých vyučovacích hodinách. „Jedním ze závěrů žákovských prací bylo také to, že film by mělo mít možnost zhlédnout co nejvíce lidí, ideálně všichni. Proto jsme ve spolupráci s Kartonkou připravili na 18. a 20. dubna od 17 hodin promítání pro veřejnost, kam budou žáci moci přivést své rodiče, kamarády a známé,“ uzavírá Tomáš Vrbata.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Petr Ticháček