Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

ŠKODA AUTO pomáhalo po celý loňský rok

14. 1. 2023 Komerční sdělení

page.Name
Před pár dny skončily vánoční svátky a v kalendáři se již zabydlel letopočet 2023. Závěr roku a adventní čas se každoročně nesou ve znamení vzpomínek a hodnocení, ale i pořádání charitativních akcí, štědrosti či pomoci druhým. I automobilka ŠKODA AUTO a Nadační fond ŠKODA AUTO v tomto čase bilancovaly loňský rok, během něhož pomohly na svět celé řadě zajímavých projektů nebo podpořily aktivity místních organizací a spolků.

Prostřednictvím grantů, finančních příspěvků a řady dalších aktivit zaměřených nejen na kulturu, ekologii, volnočasové aktivity, vzdělávání a spolupráci se školami či odstraňování bariér všeho druhu pomáhá Nadační fond ŠKODA AUTO vytvořit z našeho domovského regionu místo, kde se lidem žije dobře a v němž jsou spokojení.

Prostřednictvím Nadačního fondu ŠKODA AUTO bylo v loňském roce ve spolupráci s Odbory KOVO vypsáno celkem 8 tematických grantů, ve kterých bylo podpořeno na Vrchlabsku a Jilemnicku celkem 25 projektů v souhrnné finanční hodnotě přes 5,5 milionů korun. Tím ale podpora Nadačního fondu neskončila. Už nyní je například opět možné hlásit se do dalšího ročníku grantových výzev s uzávěrkou v letošním roce. Jedny z aktuálně otevřených grantových výzev jsou grant určený obcím na vytvoření nových nebo zkvalitnění stávajících zázemí pro setkávání a volnočasové aktivity a dále biodiverzitní grant s názvem Krakonošovy zahrádky, který byl vytvořen ve spolupráci se Správou KRNAP. Tento grant míří na podporu biodiverzity a péči o přírodu a je určen jak obcím, tak dalším institucím či spolkům. Více informací si můžete přečíst na webových stránkách www.nfsa.cz/granty/.

Sport, komunity, sociální prevence
Škála projektů, které v loňském roce Nadační fond ŠKODA AUTO i samotná automobilka podpořily, byla opravdu pestrá.
Společně k udržitelné komunitě
Pandemie covidu-19, se kterou jsme se v několika vlnách potýkali v minulých třech letech, přinesla kromě jiných negativních důsledků i skutečnost, že lidé se uzavřeli více do sebe a došlo k narušení jejich sociálních vazeb a komunitních vztahů. Vrchlabský Spolek Na Dvoře proto v rámci tematického grantu nadačního fondu s názvem „Tady jsem doma“ připravil cyklus šesti komunitních akcí na různých místech Vrchlabí tak, že došlo k nevšednímu oživení těchto míst. Základní myšlenkou akcí byl vedle posilování komunity i záměr, že jejich účastníci budou zároveň také spolutvůrci těchto akcí.

Když dítě nemá podporu
I další podpořený projekt souvisel s negativními dopady pandemie covidu. Po jeho postupném odeznívání se totiž u dětí začaly projevovat sociálně patologické jevy jako například ztráta smyslu v sebevzdělávání. Situaci v těchto případech zhoršovala skutečnost, že rodiče ze sociálně vyloučených rodin nemají dovednosti se na podpoře vzdělávání svého dítěte účastnit. Děti pak často přebírají a opakují vzorce chování svých rodičů. Nedokáží se přirozeně začlenit mezi vrstevníky. Pedagogové nevědí, jak s žáky, kteří „nezapadají“, naložit a nemají v tom metodickou podporu. Projektem podporujícím rodiny pod hlavičkou Diakonie České církve evangelické – střediska Světlo ve Vrchlabí proto nadační fond mohl pomoci rozvíjet sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se školami. Cílem na Vrchlabsku bylo zlepšit stav u minimálně 16 dětí v jejich nepříznivé životní situaci dříve, než se stane patologickou.

Sportujeme hravě a zdravě
Nadační fond svou podporou cílí také na sport a pohybové vyžití dětí a mládeže. Jednou z dalších podpořených vrchlabských organizací byl proto například oddíl SK Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE, z. s. Tento sportovní spolek zaměřený na atletiku pracuje s dětmi od 6 do 18 let. Jeho snahou je ve Vrchlabí obnovit toto sportovní odvětví, které dříve zde mělo svou tradici. Učí dětem všem atletickým disciplínám a dává jim možnost se věnovat nejvšestrannějšímu sportovnímu odvětví. Úzce spolupracuje s dětskými domovy a snaží se všem zajistit možnost sportovat, trénovat a začlenit se do kolektivu. Všem svým sportovcům chce oddíl umožnit shodné podmínky pro trénování, zajistit potřebné pomůcky, náčiní, výdaje na cestovné a startovné na závody, stejně jako soustředění.

Zaměstnanci pomohli také
Samozřejmostí a pevnou součástí firemní filozofie ŠKODA AUTO je dobrovolnictví. Zaměstnanci vrchlabského závodu se proto loni v květnu a v září zapojili do dobrovolnických akcí s názvem Čisté Krkonoše, během nichž pomohli ve spolupráci se Správou KRNAP vyčistit přírodu od odpadků v okolí Harrachova a Špindlerova Mlýna. Zaměstnanci podniku rovněž pomáhali sázet místním spolkům a městu Vrchlabí ovocné stromy. Do komunitních výsadeb se zapojili hned na několika místech.

Dalším velice úspěšným projektem v regionu, který vyvolal velký zájem a ohlas u široké veřejnosti, byla mobilní laboratoř EDU.LAB, která přijela v listopadu do Vrchlabí. Tento inovativní vzdělávací projekt už několik let pomáhá rozvíjet zájem studentů o technické obory. Během loňského školního roku EDU.LAB zavítal do desítek základních, středních škol a nově i mateřských škol a jeho expozici vidělo více než 6 tisíc studentů a pedagogů. Do kamionu se pro velký zájem mohla podívat rovněž vrchlabská veřejnost, děti z dětských domovů, senioři nebo děti ze zájmových technických kroužků.

(komerční sdělení)