Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

16°

Zítra

18°

Svátek má

Městské služby zveřejnily trasy a termíny svozu směsného odpadu

9. 10. 2023

page.Name
Od dnešního dne Služby města Vrchlabí vyvážejí směsný odpad z černých popelnic jen jednou za 14 dní. Na webových stránkách města Vrchlabí zveřejnily trasy a termíny, v nichž bude docházet ke svozu. V liché týdny bude svoz prováděn v pondělí, středu, čtvrtek a pátek, v sudé týdny pak v pondělí, úterý, středu a pátek.

Svozové území bylo rozděleno do následujících osmi tras:
1) Harta, Berlín
2) Liščí kopec, Dělnická, Na Bělidle
3) Valteřická, Pražská, Liščí kopec – západ
4) Lánovská, Vápenická
5) Horská, Peklo, centrum – sever
6) Pod parkem, Kalvárie, Slunečný vrch, centrum – jih
7) Kněžice, Třídomí
8) Herlíkovice, Kamenná cesta

Na webu města se nachází pak podrobný rozpis, z něhož je patrné, v jaký den a týden (sudý/lichý) ke svozu dojde. Z kalendáře je patrné, že týden, který dnes začal je v pořadí 41. a tudíž je lichý.

Během tohoto měsíce budou na sídlištích a v hnízdech na tříděný komunální odpad umístěny plastové nádoby o objemu 240 litrů na bioodpad a kovy. „Pro občany Vrchlabí, kteří nemají možnost bioodpad třídit na svých zahradách či pozemcích, bude možnost si osobně od 9.10.2023 převzít (na jednu domácnost) v naší organizaci (po-pá 6:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 hod.) plastovou nádobu (košík) na bioodpad o objemu 7l, vybavenou pachovým filtrem. Ta bude sloužit ke krátkodobému uložení bio-odpadu v domácnosti,“ stojí v oznámení.

Přestože došlo k prodloužení intervalu svozu směsného odpadu na dvojnásobek, poplatek pro občany za tuto službu zůstává stejný – tedy 650 korun za osobu a rok. Z informací ze zastupitelstva či vedení města však vyplývá, že od nového roku je zvažováno u tohoto poplatku jeho navýšení.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Vrchlabí bez odpadu