Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Šéf KRNAPu Robin Böhnisch: Ocenění Josefa Fanty je pro nás velkou událostí

30. 10. 2023

page.Name
Prezident Petr Pavel 28. října večer ve Vladislavském sále při příležitosti 105. výročí od vzniku Československa udělil nebo propůjčil státní vyznamenání 62 osobnostem. Jedním z oceněných byl i vědec, lesník a ekolog Josef Fanta, který stál u vzniku Krkonošského národního parku (KRNAP) a u prvního ředitele Správy KRNAP Miroslava Klapky byl jeho náměstkem pro ochranu přírody a výzkum. „Samozřejmě si toho velice cením. Celková situace v oblasti enviromentálního uvědomění v téhle zemi není příliš valná. Sice se to zlepšuje, ale má to ještě daleko do situace, jaká by měla být,“ uvedl vyznamenaný Fanta.

 

S Petrem Pavlem si stihl nejen potřást pravicí, ale po oficiální části měl možnost si s ním také krátce pohovořit. „Cením si toho, že jsem měl možnost s panem prezidentem asi deset minut mluvit právě o těchto záležitostech, co se děje v české krajině, v našich lesích a jak by bylo potřeba tyto záležitosti řešit. Byl jsem rád, že mi na to odpověděl, že oni se pokoušejí něco takového uspořádat i v lánské oboře,“ zdůraznil Josef Fanta. Připustil rovněž, že důležitou roli pro jeho vyznamenání sehrálo letošní výročí 60 let Krkonošského národního parku. „Myslím, že právě to byl bezprostřední impuls,“ prohlásil.

Současné vedení Správy KRNAP si medaile pro jednoho ze svých zakladatelů vysoce považuje. „Ocenění Josefa Fanty Medailí za zásluhy je i pro nás velkou událostí, v roce 60. výročí založení Krkonošského národního parku přímo symbolickou. Přestože již za svou práci řadu ocenění dostal, mimo jiné byl nizozemskou královnou jmenován Důstojníkem Oranžského řádu, tak prezidentem Pavlem udělená Medaile za zásluhy významně zdůrazňuje to, že bez působení Josefa Fanty by Krkonoše nebyly takové, jaké jsou,“ uvedl šéf Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Josef Fanta byl v roce 1963 jedním ze zakladatelů Krkonošského národního parku. Přesněji řečeno byl vlastně prvním zaměstnancem ještě neexistujícího prvního českého národního parku, jehož vyhlášení připravoval. Poté, co byl KRNAP vyhlášen, zastával Fanta funkci náměstka, z níž byl po okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy odstaven a přesunut na pozici technického pracovníka. V roce 1971 ze Správy KRNAP odešel a v roce 1977 emigroval do Nizozemska, kde se vypracoval na místo profesora univerzit v Amsterodamu a Wageningenu.

Po sametové revoluci se Josef Fanta vrátil do vlasti a zasloužil se skrze nadaci FACE o obnovu lesů zničených kyselými dešti v Krkonošském národním parku. Napomohl rovněž tomu, že se i přes počáteční odpor původních správců krkonošských lesů, než byla péče o lesy v roce 1994 konečně převedena pod Správu KRNAP, rozeběhla přeměna smrkových monokultur na přírodě blízké lesy. Po ukončení projektu v roce 2002 byly Krkonoše staženy ze seznamu nejohroženějších národních parků světa. „Pan profesor je i ve svých 92 letech stále platným a velmi aktivním členem Rady KRNAP a s neutuchajícím zájmem sleduje aktuální dění v Krkonoších,“ dodává Robin Böhnisch. Josef Fanta se zúčastnil i nedávného slavnostního otevření nové návštěvnické expozice Krkonošského muzea. Od středy 1. listopadu bude tato expozice otevřena už i pro širokou veřejnost.

V roce 2007 Josef obdržel od ministra životního prostředí Martina Bursíka Cenu ministra životního prostředí za rok 2006. Do února 2011 působil ve Vědecké sekci Rady NP Šumava. V roce 2015 obdržel Cenu Josefa Vavrouška za to, že zásadním způsobem ovlivnil debatu o správné péči o lesy v České republice a udržitelném hospodaření v nich.

Správa KRNAP, ČTK, Jiří Štefek, Pavel Cajthaml
Foto: Screen ČT, Kateřina Svobodová, Kamila Antošová