Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

19°

Svátek má

Diakonie podává pomocnou ruku dětem s autismem

5. 8. 2023

page.Name
Pět desítek rodin z Vrchlabska a okolí, jejichž děti mají poruchu autistického spektra nebo opožděný vývoj, využívá služeb vrchlabského střediska Světlo v rámci Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zhruba polovina z tohoto počtu dětí však navíc ještě potřebuje cyklus specializovaných nácviků komunikačních dovedností a zvládání náročných situací. Tyto služby už však nejsou hrazeny státem a Diakonie pro ně potřebuje získat finance prostřednictvím darů a dobročinných příspěvků.

Takovou situaci nechce zažít nikdo. Přesto se pokusme alespoň na okamžik si ji představit. „Jste lidé, kteří se dostávají do věku, kdy chtějí být rodiči. Vysníte si, že budete mít krásné a zdravé dítě. Ale ono se vám narodí dítě, které je něčím jiné. Chová se trošku jinak. Jinak reaguje na podněty a emoce…,“ těmito slovy začíná ředitel vrchlabské Diakonie Tomáš Hawel popisovat osudy rodin, k jejichž dětem se osud od narození zachoval nelítostně– mají poruchu autistického spektra nebo jejich vývoj je opožděný .

Právě tato batolata se pak dříve či později stanou klienty Diakonie, která jejich rodičům pomáhá se zvládáním náročných situací, před které je další růst jejich dětí postaví. A platí zde přímá úměra: čím dříve začnou rodiče situaci svého dítěte řešit, tím líp. „Protože když se s tím včas nepracuje, tak symptomatika dítěte s autismem se zvětšuje a narůstá a dostává se to do podoby, kdy rodina s dítětem nemůže chodit na dětské hřiště. Rodiče nemohou dát své dítě do školky, protože jeho reakce jsou jiné a nepřiměřené,“ vypočítává Tomáš Hawel.

Středisko Světlo v rámci vrchlabské Diakonie pomáhá tuto tíživou situaci zvládat pěti desítkám rodin z Vrchlabí a okolí s dětmi do sedmi let. „Máme terénní a ambulantní péči, jezdíme ke klientům domů a podporujeme rodiny v domácím prostředí a učíme rodinu interreagovat s dítětem, aby to zvládali v prostředí, které dítě zná a je pro něj bezpečné. Zároveň tady máme ambulanci, kdy jednou za čas přijíždí rodina sem a zde pro ně máme specifické pomůcky či hračky,“ říká Hawel.

Ředitel Diakonie však doplňuje, že přibližně každé druhé dítě, o které v tomto „základním“ a státem hrazeném sociálním programu jeho instituce pečuje, však ještě potřebuje speciální péči nad rámec této služby. Jde o specializované nácviky a komunikačních dovedností a terapie pro zvládání náročných situací. „Tuto aktivitu realizujeme od roku 2017 a dostali jsme za ní Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Nácviky však nejsou hrazeny státem a financujeme je z darů a nadačních grantů,“ říká Hawel.

O co se v tomto programu jedná? „Půlroční nácviky probíhají nejdříve ve skupince dvou až čtyř dětí, které se spolu během her učí interagovat, jsou u toho natáčeny na video, které pak s rodiči rozebíráme. Následně dítě prochází specializovanými terapiemi pomocí hudby, výtvarných aktivit, kontaktu se psem a podobně. Náš cíl je takový, aby dítě bylo schopné projevit své potřeby rodičům a okolí. Nácviky jsou průlomové v tom, že skrze ně dítě najde způsob, jak se na něco zaměřit, jak říci svoje potřeby a ne jen křičet,do něčeho mlátit nebo naopak úplně přestat komunikovat. Rodina tak nevypadne z běžného života a to je smysl proč to děláme,“ vysvětluje Hawel.

Do kontaktu s Diakonií se rodiny s takto handicapovaným dítětem dostanou skrze doporučení lékařky nebo sociální pracovnice. „Nebo maminka začne řešit, že má pocit, že její dítě je jiné a vstoupí s námi do komunikace,“ říká Hawel, podle něhož lze v některých případech již od prvního roku věku dítěte rozpoznat, že něco není v pořádku. „Dítě nemá oční kontakt či nedokáže reagovat na rodiče. Nutně to neznamená, že to je autismus, ale už se s tím dá pracovat,“ vypočítává.

Jak jsme již uvedli, základní sociální službu hradí stát, kraj a obce, zejména Vrchlabí, ale prostředky na speciální péči už musí Diakonie získat jinde, tedy prostřednictvím sbírek a darů. Jedním z tradičních přispěvovatelů je Škoda Auto a jejího nadačního fondu, další prostředky na krytí tohoto programu Diakonie získává například od společnosti Kablo nebo vánoční sbírky Krabice od bot.. O zisk dalších finančních prostředků na pokrytí této služby se Diakonie snaží neustále. „Máme sbírkový účet 6113972399/0800, na který může kdokoliv přispět. Je také možné domluvit si schůzku, kdy jsme schopni tyto věci firmám představit a domluvit se na nějaké partnerské spolupráci. Vše budeme představovat i na Krkonošských pivních slavnostech ve Vrchlabí v polovině srpna,“ říká Tomáš Hawel.

Za dobu svého fungování od roku 2017 poskytla Diakonie tuto specializovanou službu více než stovce dětí. V loňské roce za ni získala od ministerstva průmyslu značku Česká kvalita.

O malé klienty Diakonie se stará celkem 5 lidí. „Sehnat personál je těžké, protože je to náročné na vzdělání toho člověka, zároveň se pohybujeme v tom, že jsme sociální služby financované státem a částečně získáváme finance z dotací, to znamená, je tu vysoká odbornost a ne příliš vysoký plat. Je to pro lidi, pro které je to poslání a jsou to srdcaři,“ uzavírá Tomáš Hawel.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: archiv Diakonie