Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Nadační fond Škoda Auto spouští nový projekt podpory mateřských škol

24. 2. 2023

page.Name
Nadační fond Škoda Auto ve spolupráci s organizací Step by Step ČR, o.p.s. právě spouští nový projekt podpory mateřských škol – ZAČÍT SPOLU NA VRCHLABSKU aneb všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil*a v mateřské škole.

Období předškolního věku je z pohledu vývoje člověka zcela zásadní. Prvním, velmi důležitým společenským prostředím, se kterým se děti setkávají mimo nejbližší rodinu, jsou právě mateřské školy, které si zaslouží větší podporu. Nadační fond Škoda Auto věnuje tématu vzdělávání velkou pozornost, v návaznosti na úspěšné projekty cílící na regionální základní školy se proto jeho další prioritou stalo zlepšování kvality předškolního vzdělávání.

Program, který byl spuštěn letos v únoru, nabídne mateřským školám během roku a půl různé aktivity, mezi něž patří rozhovory s vedením mateřských škol. Ty pomohou zmapovat jejich konkrétní potřeby, společné aktivity pro vedení a pedagogy, a to včetně workshopů o činnosti SbS ČR nebo další možnosti profesního rozvoje, jako například individuální metodickou podporu, konzultace pro ředitele/ředitelky škol o vedení a motivaci týmu či financování škol. V neposlední řadě také kurzy osobnostně sociálního rozvoje a spolupráci na přípravě aktivit pro rodiče.

Do projektu budou zapojena také regionální metodická centra Začít spolu – ZaS centra Trutnov a Turnov. Ta v rámci projektu pomůžou se sdílením profesních zkušeností z mateřských škol mimo ORP Vrchlabí nebo s prozkoumáním dalších témat vztahujících se k předškolnímu vzdělávání a včasné péči.

„Projekt povede zkušená projektová manažerka Karla Štípková. Celý tým Step by Step se těší vedle mateřských škol také na spolupráci s místními aktéry ve vzdělávání, např. MAP Vrchlabsko, rodinami dětí a širší komunitou, která se podílí na rozvoji vzdělávacího prostředí v regionu Vrchlabska,“ doplňuje Iveta Pasáková, ředitelka SbS ČR.

„Jsme rádi, že můžeme v regionu, kde Škoda Auto historicky působí již dlouhá desetiletí, podporovat celou řadu aktivit, které mají konkrétní přínos a význam pro místní obyvatele. Jednou z našich priorit je podpora vzdělávání, a to na všech stupních vzdělávací soustavy. A protože si myslíme, že mateřské školy si zaslouží větší pozornost a podporu, rádi bychom tento rok odstartovali projekt zaměřený právě na předškolní vzdělávání, které je klíčové pro další rozvoj, a řetězovým efektem dále ovlivňuje následné vzdělávání a uplatnitelnost na trhu práce, což se podepisuje také na regionální ekonomice,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, a dodává: „Věříme také, že dostatek kvalifikovaných pedagogů v mateřských školách snižuje nerovnosti ve vzdělávání.

(TZ Nadační fond Škoda Auto, Step by Step)