Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

I ve stínu krkonošského úspěchu žijí lidé, kteří bojují o základní existenci

8. 3. 2024

page.Name
Jaké jsou největší problémy a výzvy školství v jednotlivých regionech České republiky a jaké jsou v nich možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci? Těmito a dalšími otázkami se podrobně zabývá studie výzkumné společnosti PAQ Research. Výsledky, které přináší, nejsou pro správní obvod ORP (obec s rozšířenou působností) Vrchlabí v řadě ohledů příliš lichotivé. Vybrané ukazatele v analýze pro Vrchlabinky rozebírá zastupitel a předseda Výboru pro vzdělávání a inovace Lukáš Teplý.

Výsledky, o kterých se nyní budeme bavit, se týkají ORP Vrchlabí, tedy obce s rozšířenou působností. Do této správní oblasti kromě Vrchlabí patří ještě okolních šestnáct měst a obcí včetně Hostinného či Špindlerova Mlýna. Jak moc může situace v některých obcích ovlivnit celkový výsledek ORP, a na druhou stranu, jak moc by si ho měla jednotlivá města a obce vztáhnout na sebe?
Na území správního obvodu ORP Vrchlabí žije zhruba 27 tisíc obyvatel, takže téměř polovina jeho obyvatel ve Vrchlabí. Navíc řada problémů, které se mapa snaží pojmenovat, je typická pro městské komunity. I když celkové výsledky bezpochyby ovlivňují specifika Hostinného nebo Lánova, týkají se tedy především Vrchlabí. Platí, že po reformě územní veřejné správy je Vrchlabí opravdu městem pověřeným státem, aby – zjednodušeně řečeno – vykonávalo některé role státu a kraje, ke kterým má už moc daleko. Já pečlivě sleduji výroky a kroky ministra školství, jsem v kontaktu se svými bývalými kolegy na ministerstvu, mluvím se spolupracovníky na kraji. Ta snaha motivovat pověřené obce, aby byly jako zřizovatelé mateřských a základních škol aktivní na celém ORP, aby se víc a kvalitněji než dosud snažili podporovat a vést „své“ školy, je zřejmá. A i kdyby ne, určitě se shodneme, že jako Vrchlabí chceme a máme být pro ostatní obce v ORP lídr a inspirace. Očekávají to od nás.

Rozumím. A teď konkrétně. Ve výsledcích studie se píše, cituji: „ORP Vrchlabí má střední problémy s destabilizující chudobou (exekuce, bytová nouze, děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách). Destabilizující chudoba je v ORP Vrchlabí vyšší než v 60 % ORP v České republice. Destabilizující chudoba má silnou souvislost se vzdělávací neúspěšností.“ Co toto konstatování v praxi znamená?
Jak už napovídá tebou zmíněná definice, problém jsou právě ty faktory, které ohrožují samotnou existenci nízkopříjmových rodin a mají nebezpečný potenciál jejich situaci zhoršovat. Pokud někdo vydělává jen velmi málo nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti, nemá přemrštěný nájem a vršící se dluhy, jeho situace je nedobrá, ale alespoň stabilní. Vrchlabsko jsme zvyklí od revoluce vidět jako premianta, jako skvělé místo v životu, kde – samozřejmě v naprosté nadsázce – buď podnikáte, nebo pracujete v úspěšné továrně, takže v obou případech jste v pohodě. Může být nepříjemné si přiznat, že ve stínu krkonošského úspěchu žijí lidé, kteří bojují o základní existenci, kteří nemají informace, známé ani možnosti svůj život zásadně zlepšit, v nouzi sahají po snadno dostupných úvěrech a upadají do exekucí a srážek ze mzdy. A jejichž děti za to nesou tvrdé následky. Například tím, že za spolužáky z úspěšných a motivovaných rodin ve škole zaostávají naprosto ve všem, od držení tužky přes cizí jazyky až po jakoukoli chuť se něco učit a do školy chodit.

Ve studii se rovněž uvádí, že ORP Vrchlabí má velmi vysokou vzdělávací neúspěšnost a ta je vyšší než v 84 procentech ostatních ORP v České republice, a dokonce vyšší než v 87 procentech ORP v Královéhradeckém kraji. Ukazatel „vzdělávací neúspěšnost“ se týká faktorů nedokončování základní školy, propadání či absence. ORP Vrchlabí má přitom nízké socioekonomické znevýhodnění. Tak v čem je problém?
Vzdělávací neúspěšnost znamená různé výsledky, které vedou k tomu, že dítě nedokončí často ani základní školu. Začíná to vysokými absencemi, potom propadání, opakování ročníků, až případné dokončení, nebo nedokončení devíti tříd. A později jen zřídka dokončenou střední školu, kdy budoucnost a uplatnění na trhu práce takového dítěte jsou velmi ohrožené. I přes to, že mezi některými obcemi z našeho ORP jsou – pokud jde o socioekonomický status rodin – veliké rozdíly, vztah mezi socioekonomickou situací, která je pro většinu lidí z Vrchlabska naštěstí dobrá, je překvapující a vlastně jde o hlavní důvod toho, proč ORP Vrchlabí na Mapě vzdělávání tak „svítí“ – třeba kvůli naprosto neobvyklému počtu neomluvených hodin ve škole. Jenže pozor, i v chudých regionech Česka mohou být děti studijně úspěšné. Díky pečlivé práci výzkumníků z PAQ Research víme, že roli hraje to, jak některé obce financují podpůrné a sociální služby, jestli mají dost školních psychologů, speciálních pedagogů a jestli tam chodí prakticky všechny děti do školky. Jsou regiony, které s tím umí dobře bojovat a neúspěšnost redukují třeba na polovinu toho, co bychom čekali. A jsou regiony, kde je naopak mnohem vyšší, než by se dalo čekat – třeba ORP Vrchlabí. Takže problém bude podle všeho tady: máme dost sociálních služeb, které by pomáhaly matkám samoživitelkám s malými školáky? Máme dost míst, kde by mohly děti z ohroženého nebo nemotivovaného prostředí trávit bezpečně čas a získávat chuť něco poznávat a změnit svůj život? Podporujeme dostatečně organizace, které se snaží dětem pomáhat, doučovat je, pracovat s nimi?

Co s problémy, které tato studie odhalila a definovala, můžeme do budoucna dělat? V čem bychom se měli snažit o největší zlepšení?
Prvním a nejdůležitějším krokem je přiznat si problém a přijmout za něj odpovědnost. Vím, že tým odboru školství městského úřadu se snaží školám v ORP Vrchlabí pomáhat a podporovat je. Zásadní je ale role vedení města, které musí jít ostatním obcím příkladem a být inspirací, být opravdu aktivním zřizovatelem, který je tahounem celého ORP. Pomoct by v tom mohl i nový nástroj ministerstva školství, takzvaný střední článek podpory, tak uvidíme. Každopádně díky Mapě vzdělávání a jejím analýzám víme, že cestou k úspěchu a spokojenosti našich dětí není jen skvělá škola se skvělým ředitelem řízená skvělým zřizovatelem. Nic z toho nebude dost platné, pokud budeme ignorovat sociální situaci a předpoklady a neposílíme vztah a propojení škol a sociálních služeb. Na Výboru pro vzdělávání a inovace zastupitelstva města jsme zjištění Mapy řešili několikrát a často to byly emotivní diskuze o tom, jak je uchopit. Shodli jsme se ale, že se budeme víc zaměřovat na spolupráci sociálního sektoru a škol, víc pracovat s daty a čísly, že ředitelé našich škol budou ještě víc sdílet informace a zjištění. Odbor školství městského úřadu se spolu s řediteli začal zaměřovat na neomluvené absence ve škole. Hledáme, jak zajistit prostor, kde by se náctiletí mohli snadno scházet, a nemuseli se jen potloukat s mobilem kolem supermarketů. Doufáme, že už brzy se projeví pozitivní dopad projektů, které jsme před časem rozjeli (například zahraniční dobrovolníci v našich školách) a díky kterým se třeba naše děti budou do školy víc těšit a cítit se v ní fajn. Je před námi ještě hodně práce a i díky Mapě vzdělávání víme, na co se máme zaměřit.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz