Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola: inspirativní a úspěšná

14. 4. 2024

page.Name
Rozruch i živé diskuse okolo situace na Krkonošském gymnáziu, kvality výuky či osoby stávajícího ředitele školy Martina Vláška stále probíhají. Přinášíme zde proto další z názorů, který nám tentokráte zaslal Matěj Voňka, který prezentoval svůj pohled absolventa Krkonošského gymnázia a SOŠ v Hostinném.

Milí čtenáři, nedávno jsme měli možnost dočíst se různé názory na směřování naší školy. Rád bych vám dnes přiblížil nejspíš jiný pohled – pohled ze školního hostinského pracoviště, atmosférou svižně pulzujícího, činorodého, a přece příjemného až domácího prostředí pro vzdělávání a osobní rozvoj žáků. Ostatně nahlédněte pod střechu „naší” školy očima jednoho z absolventů, resp. ještě nedávných studentů, Krkonošského gymnázia a SOŠ.

Ano, nedílnou součástí i fungování školství jsou politická rozhodnutí a změny ve vzdělávací politice země, které školám předurčují každodenní provoz, finanční stabilitu, nabídku vzdělávacích programů a podobně. Gymnázium Vrchlabí a Gymnázium a SOŠ Hostinné byly v roce 2018 postaveny před těžký úkol – vypořádat se s optimalizací škol v Královéhradeckém kraji následným sloučením v jeden subjekt. Přestože tento krok vnímám (a nejsem sám) velmi negativně pro chod obou, do té doby na sobě nezávislých a vzdálených škol, tak kvituji snahu ředitele Vláška udržet kvalitu výchovy a vzdělávání navzdory politickému kontextu. Sloučení mělo a bezpochyby dosud má značný dopad na žáky, pedagogy i celkovou atmosféru ve škole (jako jednom optimalizovaném subjektu). Právě nyní, téměř 6 let od sloučení, znovu vyplouvají staronové obavy a postoje… Dotčené strany sloučení se cítí být opomíjeny a znevýhodněny oproti straně druhé. Navzdory znovu vyslovovaným připomínkám a výtkám, které s sebou bezesporu velmi náročná situace přinesla, je poctivé uvést, že nový subjekt si specifika obou původních škol přece stále uchovává. Je tedy jen na nás – na nás všech –, abychom společně ještě (za)pracovali na (do)řešení případných neshod a nedostatků, abychom nehledali důvody, proč to nejde, nýbrž hledali způsoby, jak vytvořit, kultivovat a udržet prostředí, ve kterém se budou všichni cítit respektováni a podporováni.

Na druhou stranu – sloučení je možné charakterizovat též jako vhodně využitou příležitost k posílení a růstu naší společné školy, a to jak v okrese, tak i v kraji. Fakta mluví jasnou řečí: Krkonošské gymnázium a SOŠ je stabilní školou s více než 600 žáky a 85 zaměstnanci (jak uvádí ředitel Vlášek). Dalšími nezpochybnitelných fakty jsou zapojení školy do mnoha významných projektů, ale především samotné reference a zory žáků, za všechny budiž zde uvedeny alespoň tři. Žákyně Adéla (třetí ročník oboru Ošetřovatel) kladně hodnotí praxe v různých zařízeních, vyzdvihuje úzkou spolupráci s Vrchlabskou nemocnicí, která je podle ní ukázkou skvělého přístupu odborných učitelů i cenným příkladem, jak spolupracovat se zaměstnavateli. Sama pak zmiňuje několik konkrétních případů z minulých ročníků, kdy žáci právě díky těmto spolupracím našli potřebné uplatnění na trhu práce ihned po dostudování. Žákyně septimy oboru gymnázia Zuzana zase kvituje pozitivní zkušenost se zkouškami Cambridge, jejichž výsledky dokládají vynikající úspěšnost žáků v jazycích, často překračují požadavky maturitní zkoušky a též mnohdy předurčují další profesní uplatnění. A konečně Matěj (čtvrtý roční oboru Sociální činnost) s respektem mluví o absolvovaných cenných exkurzích, nenahraditelných příležitostech setkávání se s realitou, skutečnostmi každodenního života v zařízeních sociálních služeb.

Naše optimalizovaná škola, nejspíš o to víc udržuje tempo s naší hektickou dobou, s jejími neustálými změnami a výzvami. Žáci a učitelé se seznamují s moderními technologiemi, společně se učí a zdokonalují v jejich správném užívání na půdorysu překotně se vyvíjejícího digitálního světa. To, že žáci sami projevují aktivní zájem o chod školy a přiměřenou participaci na jejím rozvoji, dokládá již řadu let fungující studentský parlament se svými ukázkovými akcemi (často s nadregionálním přesahem), ale například i společná učitelsko-žákovská kapela UžBand se svou slavnostní i příležitostnou produkcí. Právě tyto dobrovolné aktivity bezpochyby přispívají k pozitivnímu obrazu školy a svým dosahem do veřejného prostoru přinášejí další perspektivy výchovy a vzdělávání, individuálního osobnostního růstu žáků a jejich angažovanost jak v jedinečné školní komunitě, tak v jejich životech i budoucích profesích.

Jako bývalý žák a člověk, který se školou udržuje úzký kontakt i po ukončení studia, pevně věřím, že (moje) škola vždy měla a nadále má ten správný potenciál potřebného a přejícího prostředí, že je schopná reagovat i na náročné „objednávky“ a nelehké výzvy naší komplikované doby, a přitom si udržet ono pozitivní optimistické klima pro všechny zúčastněné. Bez ohledu na výsledek očekávaného konkurzního řízení na nového ředitele naší společné školy dále věřím, že její výše zmíněné priority zůstanou zachovány, opečovávány a dále rozvíjeny.

Úspěchy, kterých bylo dosaženo od sloučení škol původních, jsou výsledkem jen společného úsilí obou zaměstnaneckých kolektivů, za což si oba zaslouží upřímné uznání a poděkování. V této souvislosti a v neposlední řadě si dovoluji projevit svou upřímnou vděčnost řediteli Mgr. Martinu Vláškovi za jeho dosavadní práci a nasazení ve prospěch celé školy.

Matěj Voňka
absolvent Krkonošského gymnázia a SOŠ
student Slezské univerzity v Opavě