Středa

29. května 2024

Nyní

13°

Zítra

13°

Svátek má

Martin Vlášek: Jestli má někdo výhrady k mé práci, ať to řekne včas a napřímo

6. 4. 2024

page.Name
Na březnovém zasedání zastupitelstva města Vrchlabí největší rozruch způsobil bod týkající se situace na vrchlabském gymnáziu. Kromě zavřeného bazénu a neuspokojivého stavu školní budovy přišlo na přetřes i hodnocení ředitele školy Martina Vláška. Ten si přímo v jednacím sále vyslechl kritiku na svoji práci od starosty města Jana Sobotky, ale i některých dalších zastupitelů. Kritické hlasy na osobu Martina Vláška a kvalitu výuky na gymnáziu zaznívají i ve veřejném prostoru či na sociálních sítích. Vrchlabinky proto nabídly prostor k vysvětlení či prezentaci názorů právě i jemu.

Jak byste z vašeho pohledu charakterizoval stav, ve kterém se vrchlabské gymnázium nachází?
Krkonošské gymnázium a SOŠ je stabilní školou s více než 600 žáky a 85 zaměstnanci. Ve Vrchlabí je momentálně 330 žáků a 32 zaměstnanců. Trvalo pět let, než se podařilo vrchlabskou část školy alespoň částečně urovnat personálně z hlediska vztahů. Byli učitelé, kteří se báli některým kolegům říct svůj názor, a také byli učitelé, kteří pomlouvali kolegy a školu pouze kritizovali, ale vlastní aktivitu neprojevili. A navíc často své názory ventilovali hlavně mezi žáky. Teď máme prostor i učitele, kteří mají zájem školu posouvat. Vždyť jsme byli první veřejnou školou s americkou maturitou, jsme prvním gymnáziem s kolaborativním robotem, nově centrem nadaných a motivovaných žáků a mentorskou školou kariérového poradenství, jednou z devíti zakládajících škol Unie škol inovativních, najíždíme na profilaci, kdy si žáci skladbou seminářů volí svůj další směr vzdělávání, máme aktivní studentské parlamenty a smysluplně spolupracujeme se zaměstnavateli. Výborné výsledky máme v jazycích, kdy nám žáci i druhých ročníků získali certifikáty vyšších úrovní, než potřebují k maturitní zkoušce.

Jak vnímáte kritiku na fungování školy, v jejímž čele stojíte, která zazněla na zasedání zastupitelstva města Vrchlabí, a to i z úst starosty Jana Sobotky?
Pan starosta řekl, že není spokojen s výsledky mojí práce. Jediná konkrétní věc, která ale zazněla, bylo, že sídlo školy je ve Vrchlabí a já jsem se měl zajímat primárně o Vrchlabí. Nevím, jaké další výsledky měl na mysli. Jestli má někdo výhrady k mé práci, ať to řekne včas a napřímo. Výsledky mojí práce jinak pravidelně hodnotí zřizovatel školy, tedy kraj. O fungování a aktivitách školy má jako člen rady školy navíc pravidelný přehled pan místostarosta Vávra a na žádném jednání z jeho úst připomínky k fungování školy nezazněly. Na zastupitelstvu bylo také řečeno, že klesla kvalita výuky. Tady se musím ozvat a zastat učitelů. Podle čeho to zastupitelé posuzují?

Také na sociálních sítích a ve veřejném prostoru je možné slyšet hlasy a názory, že kvalita a vážnost této školy poklesla a že svoji pozornost věnujete spíš gymnáziu v Hostinném, které je s vrchlabským gymnáziem sloučené. Co vy na to?
Je namístě si přiznat, že kvalitní a váženou školu by zřizovatel v roce 2018 nesloučil s jiným subjektem. Vrchlabí mělo pověst školy, kde se zastavil čas, a sloučení mělo přispět k rozvoji obou míst vzdělávání. Pokud někdo dnes hodnotí školu podle hlasů a názorů na sociálních sítích, nepřijde se do školy podívat nebo si nezjistí pravdivé informace, shazuje práci všech učitelů a celé školy. Kvalitu výuky určují například testování české školní inspekce, úspěchy v soutěžích nebo úspěšnost u maturit. Můžeme se podívat na výsledky didaktických testů maturitní zkoušky žáků čtyřletého oboru gymnázia. V rozmezí let 2014–2018 se v průměru percentilového umístění umístili žáci vrchlabského gymnázia v testu z českého jazyka na 15. místě ze 16 čtyřletých oborů gymnázií v kraji. V letech 2019–2023 je jejich průměrným umístěním 9. místo ze 16. V testu z anglického jazyka bylo v prvním období průměrné umístění maturantů 10. místo ze 17, od roku 2019 jsou v průměru na 7. místě. To jsou přece jasná čísla, že se kvalita výuky zvyšuje. Pravidelně sbíráme úspěchy v krajských i celostátních kolech předmětových soutěží a kdo sleduje sociální sítě, také vidí, že patříme k nejaktivnějším školám. Co se týká pozornosti Hostinnému, ve Vrchlabí jsem tři dny a v Hostinném dva. Z hlediska administrativy by to mělo být naopak. V Hostinném jsou kromě oboru gymnázia také obory sociální činnosti a ošetřovatele, které vyžadují jednání s desítkami smluvních partnerů a řešení mnoha situací, které se na gymnáziu stanou ojediněle, a také účtárna a školní jídelna, která denně vaří přes 800 obědů. Možná si to někteří neuvědomují, ale i po sloučení, o kterém rozhodli politici, zůstaly dvě školy. To znamená dvoje přijímačky, dva kolektivy žáků, dva týmy učitelů a provozních zaměstnanců, dvoje maturity, dvojí administrativa, dvě budovy. Nemůžu nechat 15 tříd, téměř 300 žáků a přes 50 zaměstnanců bez ředitele jen proto, že sídlo školy je jinde. V Hostinném pracuji s učiteli, se kterými jsme tvořili tým již před sloučením, takže práce na vztazích je zde méně náročná. Pedagogický sbor ve Vrchlabí nebyl po sloučení týmem. Na tom se muselo a stále ještě musí pracovat. To není jen v rukách ředitele. Ale i ve Vrchlabí se mnohé zlepšilo a za to patří učitelům i nepedagogům poděkování.

Jaká je vaše pozice v čele školy? Budete se ucházet o další šestileté období na postu ředitele?
Nejsem ještě rozhodnutý. Nechce se mi odcházet od rozdělané práce a dobře nastartovaných projektů. Po letech se začala situace ve Vrchlabí uklidňovat, přispěl k tomu i odchod některých učitelů a je prostor pro rozvoj školy. V květnu máme společně tvořit koncepci školy na dalších šest let. Na druhou stranu nehodlám dlouhodobě pracovat v prostředí, kde všichni nejsou týmovými hráči, kde na vztazích pracují jen někteří, kde se neustále musíte hlídat, co a jak komu řeknete, a navíc necítíte podporu města. Pro ředitele středních škol stanovil kraj pravidelné hodnoticí pohovory, aby nemuseli každých šest let do konkurzu a mohli se soustředit na dlouhodobější rozvoj školy. Vrchlabí si konkurz na kraji vyžádalo, takže některé projekty musí počkat až na jmenování nového ředitele.

Na zastupitelstvu se rovněž řešil technický stav budovy gymnázia. Prosím přibližte ho našim čtenářům.
Zrekonstruovali jsme aulu a získali reprezentativní prostory, vymalovali chodby, vybavili přírodovědné učebny, plánujeme se pustit do zázemí výtvarky. Stav budovy ale není dobrý, upozorňujeme na to delší dobu. Budova potřebuje velké investice. Na výměnu je střecha, vlhkost jde i od země. Rekonstrukci potřebují sociální zařízení, rozvody vody, odpadů, elektřiny a topení. Určitě bude nutné investovat do počítačové sítě a sportovního zázemí školy. Nemalé prostředky se daly do školního bazénu, který je ale momentálně mimo provoz.

Na gymnáziu se nachází i zmiňovaný bazén, které není v provozu. Jak vnímáte názor zastupitelů, kteří se zdráhají poskytnout finance na jeho rekonstrukci?
Bazén byl obrovským bonusem pro žáky a pro prezentaci školy. Každý týden po čtyři měsíce v roce byla hodina plavání ideální pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, po které se teď tolik volá. Do bazénu chodily všechny třídy. Kdo zná prostředí vrchlabské školy, ví, že se sportovním zázemím určitě chlubit nemůžeme. To je jeden z důvodů, proč jsem se nakonec rozhodl neotevřít třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kterou jsme plánovali. Taková třída by umožnila žákům sportovních tříd ze základních škol, kteří mají studijní předpoklady, navázat studiem na střední škole. Bez bazénu nemáme žákům co nabídnout.

Nedávno podávali žáci základních škol přihlášky na střední školy. Jaký je zájem v letošním roce o studium na vrchlabském gymnáziu?
Do čtyřletého oboru gymnázia máme 70 přihlášek, do osmiletého 82 přihlášek. Uvidíme, co udělá nový systém přihlašování. Počet přihlášek je podobný jako v loňském roce a měli bychom mít nové třídy plné.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz