Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

Nadační fond Škoda Auto spustil jarní vlnu grantových programů

5. 4. 2024 Komerční sdělení

page.Name
„Krakonošovy zahrádky“, „Kultura má zelenou“, „Tady jsem doma“ a „Dopravní prevence“. Tak zní názvy oblastí jarních grantových výzev Nadačního fondu Škoda Auto (NFŠA). Tento fond finančně podporuje v regionu Vrchlabska veřejně prospěšné projekty od roku 2021. Zájemci mohou o podporu z něj žádat do 16. dubna.

„Každá z grantových výzev, které těsně před příchodem jara spouštíme, startuje svůj již několikátý ročník a má za sebou řadu úspěšných zápisů na mapě našich regionů. Důležitá je pro nás každoročně zpětná vazba od úspěšných, ale také neúspěšných žadatelů,“ říká ředitel NFŠA Ladislav Kučera. Nadační fond kromě Vrchlabska podporuje prospěšné programy i na Rychnovsku a Mladoboleslavsku, přičemž v druhém jmenovaném regionu to je již od konce roku 2018.

„Každý rok grantové výzvy s našimi odbornými garanty vyhodnocujeme, aby co nejvíce reflektovaly potřeby dané oblasti a přinášely skrze předložené projekty kýžený dopad na kvalitu života v našich regionech. Těším se na nové inovativní projekty a věřím, že dále pomohou posílit vztah obyvatel k místu, kde žijí. V průběhu roku otevřeme i další naše již tradiční programy, například na podporu pečujících osob a sociálního začlenění, rozvoj dopravní infrastruktury nebo také stipendijní program pro středoškoláky,“ dodává. Představme si nyní jednotlivé výzvy podrobněji.

Krakonošovy zahrádky
Program je pojmenován podle „Krakonošovy zahrádky“, místa v horní části krkonošské Úpské jámy, které se vyznačuje bohatou biodiverzitou mnoha vzácných druhů fauny a flóry. A právě na podporu biodiverzity se grant zaměřuje především. Biologická rozmanitost je totiž jedním z nejvíce akcentovaných témat v oblasti životního prostředí, pomáhá udržovat přírodní rovnováhu, chránit vzácné druhy rostlin a živočichů i stabilizovat hodnotný ráz krajiny. Již realizované projekty měly například podobu sázení kvetoucích záhonů, budování tůní či navracení ohroženého druhu motýla zpět do české krajiny. Garantem programu je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), partnery potom CHKO Kokořínsko, CHKO Orlické hory a také Volkswagen Financial Services. Získat více informací a podat žádost o grant mohou zájemci na webu: https://www.nfsa.cz/cs/grantove-programy/1

Kultura má zelenou
Již počtvrté se žádostem otevírá grant „Kultura má zelenou“. Výzva hledá projekty, které pomohou oživit kulturní scénu v regionech, přispějí k aktivnějšímu zapojení obyvatel do kulturního života a zároveň zohlední nedostatky konkrétní lokality a místní možnosti. Nesází na jistotu, naopak si cení těch, kteří chtějí inovativním a vizionářským způsobem vystoupit z řady. V minulosti byl takto podpořen například hudební cyklus klasické hudby, multižánrové kulturní centrum nebo kreativní regionální orchestr. Je nutné podotknout, že žadatelé nemusí být jen z Vrchlabska, ale odkudkoliv z České republiky, nutnou podmínkou je jen přímý dopad projektu v regionu samém. Garantem programu je Bohemian Heritage Fund. Získat více informací a podat žádost o grant mohou zájemci na webu https://www.nfsa.cz/cs/grantove-programy/10

Tady jsem doma
Aktivní komunity jsou živoucí vodou regionů. Napříč generacemi tvoří jejich charakter, posilují mezilidské vztahy, zkrášlují veřejný prostor i oživují staré tradice a dávají vzniknout novým. Vlajková grantová výzva „Tady jsem doma“ je určena právě takovým komunitám. Skrz podporu občanské společnosti chce pomoci probudit zájem lidí o jejich okolí, přinášet inspiraci a zvyšovat kvalitu života v regionech. V minulosti Nadační fond podpořil například opravu kostelních varhan, dobročinný festival nebo vznik naučné stezky. K finančním prostředkům pak nabízí i odbornou mentoringovou podporu přípravy a realizace projektu. Nadační fond na této grantové výzvě spolupracuje s klíčovými partnery, jako jsou Odbory KOVO, poskytující cenný vhled do potřeb zaměstnanců v regionech, ale také nadregionálními i regionálními zástupci neziskového sektoru. Získat více informací a podat žádost o grant mohou zájemci na webu: https://www.nfsa.cz/cs/grantove-programy/2

Dopravní prevence
Vzdělávání, prevence a méně nebezpečných situací v oblasti dopravy. Takové je ve zkratce poslání grantového programu „Dopravní prevence“. Pomáhá obcím, školám a místním spolkům identifikovat rizika jak v místní dopravní infrastruktuře, tak v chování nejvíce ohrožených skupin a realizovat aktivity, které tato rizika sníží. Protože jednoznačným faktem je, že bezpečnější a klidnější doprava v regionech výrazně zlepšuje kvalitu života. V minulosti program podpořil například vzdělávací projekty na základních školách a různé analýzy a statistiky potřebné pro aplikaci bezpečnostních opatření. Dopravní bezpečnost je jednou z dlouhodobých priorit Nadačního fondu Škoda Auto i Platformy VIZE 0, založené Nadací Kooperativy. Právě Vize 0 je odborným garantem grantové výzvy. Získat více informací a podat žádost o grant mohou zájemci na webu: https://www.nfsa.cz/cs/grantove-programy/8

(komerční sdělení)