Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

Má most U Karmášků na kahánku?

9. 5. 2024

page.Name
Most „U Karmášků“ na samotné hranici katastru Hořejšího Vrchlabí patří mezi velmi frekventovaná místa ve městě. Není divu, vede přes něj hlavní výpadovka z centra města do Hořejšího Vrchlabí, ale i na Benecko, Strážné či do Špindlerova Mlýna. Denně po něm jezdí autobusy, nákladní i osobní auta, chodí přes něj lidé do práce a děti do škol a školek. Přesto je most v žalostném stavu a i odborníci doporučují jeho brzkou výměnu. Kdy se tak stane, je ale zatím v nedohlednu.

O tom, že tento most, který je ve vlastnictví města a to je tedy odpovědné za jeho stav, dostává zabrat a odráží se to i na jeho kondici, je nyní patrné již na pouhý pohled. Nosník se začíná v exponovaných místech, tedy ve styčnících, sypat a odpadává z něj beton.

Nevalný stav mostu „U Karmášků“ není žádnou novinkou posledních dvou či pěti let. Město stav mostu dobře zná a za poslední dekádu na vzniklou situaci reagovalo postupným snižováním zátěže. „V roce 2015 byla na základě hlavní mostní prohlídky provedena opatření proti najíždění automobilů na konzolu mostovky, to jest došlo ke zúžení vozovky a oddělení prostoru pro pěší včetně úpravy dopravního značení B13 = 13 t, E5 =Jediné vozidlo 20 t,“ uvedl pro Vrchlabinky místostarosta Alfréd Plašil (Volba pro město).

O dalších sedm let (!) později, tedy v roce 2022, došlo po kontrole mostu ze strany autorizované liberecké společnosti VANER k dalšímu omezení zátěže a režim zatížení byl snížen na označení „B13 = 9 t, E 13 = Jediné vozidlo 13 t“. Pro vysvětlení uveďme, že značka „B13 = 9 t“ dle dopravních předpisů zakazuje vjezd vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 tun. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

Pokračujme dál. Na začátku dubna jsem měl možnost nahlédnout do příslušného posudku od společnosti VANER, který vypracoval Tomáš Humpal a datuje se k 23. srpnu 2022. Po zhodnocení tehdejšího stavu je v něm doporučení jednoznačné. „Z výše uvedených možností vychází jako jediné možné řešení úplná výměna mostu. Tomu je uzpůsoben návrh postupu…,“ píše Humpal. Kromě snížení hmotnosti vozidel, kterým je ještě dovoleno na most vjíždět (což město aplikovalo), se píše, že toto opatření je potřeba udržovat „do doby výstavby nového mostu, nejdéle však 3 až 5 let za podmínky provádění hlavních mostních prohlídek jednou ročně“. Mějme stále na paměti, že se jedná o posudek ze srpna 2022, žádný novější dokument v této věci neexistuje. Závěr je jednoznačný. „Nejdéle do jednoho roku zahájit přípravy k úplné náhradě mostu zadáním projektu včetně zajištění IČ pro získání stavebního povolení,“ stojí v závěru odborného posudku. Odhad celkových stavebních nákladů na tento postup byl Tomášem Humpalem odhadnut na 23,37 milionu korun v tehdejších cenách.

Požádali jsme o reakci na tato zjištění zástupce města. „Všechna doporučení zpracovatele posudku byla realizována, pouze u objednání další prohlídky došlo k několikaměsíčnímu posunu. Ale ještě do konce dubna prohlédne most technik a v průběhu léta bude provedena kompletní mostní prohlídka,“ uvedl Plašil. Informaci o kompletní letní prohlídce Vrchlabinkám písemně potvrdil i Tomáš Humpal ze společnosti VANER.

Jak to celé dopadne, je nyní ve hvězdách. Nicméně hypoteticky je možné, že na základě plánovaných prohlídek může dojít k dalšímu omezení zatížení či provozu na mostu. „Z další mostní prohlídky pravděpodobně vzejdou nějaká doporučení, která budeme řešit, až tato doporučení budeme znát. V případě, že nastane nastíněná katastrofická varianta, umíme se s ní vypořádat,“ slibuje Plašil. „Město dlouhodobě připravuje řešení křižovatky v prostoru nad mostem U Karmášků. Tato křižovatka přímo navazuje na plánovanou rekonstrukci mostu. Úmyslem bylo rekonstruovat tuto křižovatku dříve než most a následně po ní vést objízdnou trasu. Bohužel se protahují jednání s majiteli dotčených pozemků, a proto není stále rozhodnuto, zda nová křižovatka bude v navržené variantě průsečná/kruhová, což má dopad i na přípravu podkladů pro zadání projektové dokumentace a další postup při rekonstrukci mostu. Doporučení z nové mostní prohlídky ukáží, zda máme ještě dostatek času na vybudování zmiňované křižovatky, nebo zda se budeme muset vydat cestou její provizorní úpravy pro zajištění dostatečně kapacitní objízdné trasy,“ uzavírá Plašil.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz