Pondělí

24. června 2024

Nyní

22°

Zítra

22°

Svátek má

"Českých 100 nejlepších": Je to ocenění celé nemocnice a jejího personálu

12. 1. 2024

page.Name
Vrchlabská nemocnice má za sebou mimořádně úspěšný rok, který byl ve svém závěru korunován ziskem prestižního ocenění „Českých 100 nejlepších“. O tom, co se povedlo, kam se nemocnice posunula a jaké má plány do dalšího období, jsme si povídali s jejím ředitelem Michalem Mrázkem.

Potkáváme se necelé tři týdny před koncem roku 2023, tudíž se domnívám, že už je možné bilancovat. Jak hodnotíte uplynulý rok vy?
Rok 2023 byl extrémně náročný a na konci velmi úspěšný. Byl úspěšný ekonomicky, po stránce personální, ale i v ohledu, kam a jakým způsobem se nemocnice posunula.

Přesto, jsou některé úspěchy či plusy, které by stálo za to ještě vypíchnout či více zdůraznit?
Určitě je velkým úspěchem chirurgie s ortopedií a jejich operační programy. Zde už nám začínají být operační sály malé pro tak velkou poptávku po operacích. Druhou věcí je obrovský boom nárůstu pacientů na oddělení následné péče a následné rehabilitační péče. Už nejsme ani schopni takovou poptávku uspokojit. Osobně si myslím, že kdybychom měli 50 nebo 60 lůžek, máme plno. Hodně se k nám přiklání lidé ze Semilska nebo z Jilemnicka. Skoro každý den řeším poptávkové e-maily, aby ti lidé byli umístěni u nás. Dále kompletně předěláváme oddělení následné rehabilitační péče a rehabilitačních ambulancí. To je obrovská akce, na kterou jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního dotačního programu. Toto oddělení bychom oficiálně měli otevírat 1. dubna. Vedle toho je tady vylepšení provozních věcí a zdravotnických přístrojů v podobě vybavení. To jsou věci, které nás posunuly hodně dopředu. Nicméně mohu říci, že pro rok 2024 chystáme další vylepšení minimálně ve stejném rozsahu jako v roce uplynulém.

Za poslední roky jsme spolu udělali již několik rozhovorů, a když vás tak poslouchám, řekl bych, že nyní sklízíte plody za práci z předchozích let.
My to nyní také tak cítíme. Poslední rok či rok a půl se situace výrazným způsobem změnila či překlopila. Vidíme to například v nárůstu pacientů z okolí, především z Jilemnicka či Semilska. Vrací se pan doktor Janata, máme tady dalšího nového ortopeda či rentgenologa. To jsou zkrátka další věci ku prospěchu této nemocnice. Ale vrátím se k vaší otázce. Ano, nám se to nyní jednoznačně propisuje, včetně nadstandardních vztahů s některými velkými podniky ve Vrchlabí a ve Špindlerově Mlýně.

V roce 2023 si nemocnice připomínala i 50 let od otevření nové hlavní budovy. Při jejím projektování se původně plánovalo, že bude mít dvě křídla. Kdyby se to onehdy vybudovalo, asi byste měli plno i tam, že?
Asi bychom ho měli plné. Ale ten plán – nehovořím přímo o druhém křídle – že bychom zde chtěli rozšířit ortopedii, mít nové operační sály, potenciálně magnetickou rezonanci, já tedy v hlavě mám. To je ale věc jednání na vyšších místech.

V říjnu a listopadu se ve Vrchlabí připomínalo 50 let od otevření nové budovy, jak tento počin zpětně hodnotíte?
Musím říci, že to velmi dobře uchopilo především marketingové oddělení nemocnice. Na tom, aby se to lidem dostalo pořádně do povědomí, se intenzivně pracovalo půl roku. Z kraje října se otevírala velká výstava v aule zámku a druhou věcí bylo, že marketingové oddělení udělalo velký kus práce na facebooku, kde komunikovalo s lidmi a porovnávaly se zde například staré a nové fotografie stejných míst v padesátiletém odstupu. Lidé se k tomu mohli i vyjádřit. Já si osobně myslím, že to přispělo k pozitivnímu vnímání nemocnice. K tomu, že jsme otevření širokému okolí.

A nyní pomyslná třešnička na dortu. Na začátku prosince nemocnice získala prestižní ocenění „Českých 100 nejlepších“ v sekci Zdraví–vzdělání–humanita. Představte prosím toto ocenění našim čtenářům.
Toto ocenění pořádá a vyhlašuje panevropská společnost Comenius, která podporuje jednak podniky s dobrými ekonomickými výsledky, tak i podniky, které se zabývají vzděláváním, zdravotnictvím a humanitou. Společnost Comenius si nás někdy na podzim vytipovala a projevila zájem o setkání. Následně jsem byl v Praze v jejich kanceláři na vstupním pohovoru, při kterém jsem jim ještě více přiblížil naši nemocnici. A na to konto jsme začali nějak komunikovat a splnili stanovené podmínky. A když si vezmeme, co všechno se nám tady podařilo – otevřeli jsme nové akutní oddělení ortopedie, chronická lůžka následné rehabilitační péče, otevřeli jsme pět specializovaných ambulancí, o pětinu nám vzrostl počet zaměstnanců – a ohlédneme se za tím vším zpět, tak se určitě nemáme za co stydět. Toho ocenění si samozřejmě neskutečně vážíme. Já ho vnímám jako ocenění celé nemocnice, jejího personálu a toho, co tu za pět let udělal.

Viděl jsem fotky ze slavnostního večera a hromadnou fotku všech oceněných. Co pro „malý špitál v horách“ znamená toto ocenění a přítomnost v takové elitní společnosti tahounů českého hospodářství a veřejného života?
Je to obrovské ocenění, ale zároveň i obrovský závazek, abychom neusnuli na vavřínech. Je to samozřejmě obrovská reklama pro nemocnici, pro společnost Penta Hospitals a pro město Vrchlabí. Vnímám to i jako ocenění celkového posunu, které jsme tu za pět let udělali, protože je skutečně neuvěřitelný.

Zmínil jste, že vám vzrostl počet zaměstnanců. Já si vzpomínám, že jste mi vždy říkal, jak je dnes těžké sehnat například zdravotní sestry. Je tedy v současné době nemocnice po personální stránce zcela naplněna?
Vždycky tady bude vítána nová pracovní síla. Nemocnice je živý organismus. Máte tady třeba sestřičky, které půjdou na mateřskou dovolenou, a vy o ně přijdete. Určitě a jednoznačně musíme posílit tým lékařů na interním oddělení a stále hledáme primáře na oddělení následné péče.

Další z věcí, o níž jsme se v minulosti opakovaně bavili, byla vaše snaha navázat hlubší či těsnější spolupráci s místními praktickými lékaři. Jaký je současný stav?
Tady se nebojím říci, že pokračuje nespolupráce. My jsme před třemi nebo čtyřmi lety zvali na společné sezení, dělali jsme pro ně semináře. Nepřišel nikdo. Já jsem v nemocnici obvodní lékaře viděl jen tehdy, když potřebovali očkovat proti covidu. To tady stáli v řadě jako první. Jinak spolupráce s nimi nefunguje a já už nevím, jak se jim více propsat do podvědomí než kvalitou práce, kterou momentálně odvádíme. My budeme rádi za každou spolupráci, za každého obvoďáka, který se k nám přikloní. Ale zhruba 80 procent obvodních lékařů posílá například laboratorní výsledky do nemocnice v Jilemnici. A přestože jsme je aktivně objížděli, byl jsem za nimi já nebo primář Jindra nebo vedoucí laboratoře paní magistra Wirthová, tak s námi nespolupracují. Já to považuji za největší minus za posledních pět let.

Jaké má nemocnice plány pro rok 2024?
Dokončíme přestavbu následné rehabilitační péče a ambulantní rehabilitace a začneme stavět nové oddělení následné intenzivní péče v místě, kde je nyní rehabilitační ambulance. Na podzim otevřeme nové oddělení DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče). Budeme určitě provozně dodělávat laboratoř, která by měla být v roce 2024 kompletně stavebně dokončena. Měli bychom vylepšit chirurgické oddělení. Další položkou budou silnice v areálu. Kde byl dříve Dr. Max, tam budeme mít od 1. ledna sklad. Od 1. ledna zde bude mít pediatrickou ambulanci paní doktorka Jindrová. Budeme investovat i do nového přístrojového vybavení. A nesmíme zapomenout ani na rozvoj sanatoria Ansa. Tam jsme vyhráli výběrové řízení na jednodenní gynekologii, a tak se v tom snažíme dál postoupit.

Jaké jsou vaše osobní cíle? Čeho byste chtěl dosáhnout vy sám?
Člověka nabíjí, kam se nemocnice posouvá. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale přál bych si, aby zaměstnanci byli spokojení. To je pro mě zásadní. Když budou zaměstnanci spokojení, tak se bude v nemocnici dobře pracovat i na jejím vylepšení, a následně budou spokojení i pacienti.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Marek Sekáč, Českých 100 nejlepších