Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

21°

Svátek má

Receptem na úspěch jsou aktivní lidé, kteří mají nápady

4. 1. 2024

page.Name
Kablo Vrchlabí a Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola ve Vrchlabí v polovině prosince zvítězily v soutěži „Firma škole – Škola firmě“ pořádané Královéhradeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Jak oba subjekty navázaly spolupráci a co pro ně získané ocenění znamená, prozradili v rozhovoru pro Vrchlabinky ředitelé Tomáš Vrbata a Martin Vlášek.

Před vámi vidím diplom a takovou zvláštní cenu v podobě plastiky. Co to je za ocenění a kde jste k tomu přišli?
Vlášek: Je to ocenění pro nejlepší spolupracující pár škola–firma v rámci Královéhradeckého kraje za rok 2023 a my jsme ho v konkurenci 23 nominovaných dvojic získali společně s Kablem Vrchlabí.

Můžete blíže představit tuto soutěž či anketu?
Vrbata: Jedná se o soutěž, kterou od roku 2014 pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Klade si za cíl ocenit nejlépe či nejintenzivněji spolupracující střední školy a zaměstnavatele. Královéhradecký kraj má ve své politice vetknutou snahu podporovat spolupráci škol a firem, stejně tak i Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje se snaží podporovat učňovské vzdělávání a celkově školství v kraji.

Jak k navázání partnerství mezi Kablem a gymnáziem došlo?
Vrbata: Na jakoukoliv spolupráci či na jakýkoliv fungující projekt potřebujete několik předpokladů. Základním je podpora vedení, ale pak potřebujete nějaký impuls nebo někoho zapáleného. Když jsme připravovali podklady pro naši nominaci, zřetelně jsme si uvědomili, že katalyzátorem naší spolupráce vlastně byla paní učitelka Veronika Rychtrová. A to hned několikrát. Je totiž vedle paní učitelky Evy Volfové zodpovědná za environmentální výchovu a Kablo je také aktivní v řadě projektů jako Vrchlabí bez odpadu či Vrchlabí nepráská. Při nich obě paní kolegyně přicházely velmi aktivně s nápady či různými iniciativami. Ten hlavní impuls, který nastartoval vše ostatní, ale spočíval v tom, že červnové třídní schůzky žáků své třídy neorganizuje paní Rychtrová ve škole, ale na Lážu plážu, za účasti rodičů, ale i ostatních pedagogů. Je to netradiční a inovativní formát, který ale funguje mnohem efektivněji než tradiční způsob třídních schůzek. A tam jsme se potkali s učitelem fyziky panem Vladimírem Hanušem a začali jsme diskutovat, jestli by náhodou nešla navázat nějaká spolupráce v rámci přírodovědných oborů. A z toho pak vznikly exkurze, na které žáci a učitelé chodí k nám do kablováckých laboratoří. Na to se pak navázaly další projekty jako třeba simulované nástupní pohovory, které studenti gymnázia dělají v Kablu, a tak dále.
Vlášek: Žádná spolupráce by nefungovala jen díky tomu, že bychom si to domluvili jen my dva. Je to práce týmu, který ve škole funguje, který má nápady a je aktivní. A vedení školy se snaží tyto aktivity podporovat a hledat cesty k jejich financování. Na spolupráci s Kablem oceňuji, že to není o tom, že bych zavolal panu Vrbatovi, že něco potřebujeme, ale že i on sám se zajímá a zapojuje se do dění ve škole. Vztah škola–firma je většinou spíš pro průmyslovky nebo jiné odborné školy. My jsme byli jediné gymnázium, které letos získalo toto ocenění, protože naše spolupráce je skutečně všestranná. Jdeme do jazyků, do přírodovědných předmětů, do environmentální výchovy nebo sportovních aktivit žáků. Asi každá škola by ocenila, kdyby vedle sebe měla takovou firmu, jako je Kablo.
Vrbata: Souhlasím, je to o týmu. Já jsem byl také potěšen, jaké množství mých kolegů v Kablu bylo a je ochotné se nad rámec svých pracovních povinností této spolupráci aktivně věnovat a přinášet podněty pro její další rozvoj.

Abychom to zasadili do kontextu. Kdy k onomu potkání se na Lážu plážu došlo? Tedy jak dlouho tato spolupráce trvá?
Vrbata: V podstatě od školního roku 2020/2021.

Jak se v Hradci Králové nebo na krajském ústředí o této spolupráci dozvěděli?
Vrbata: Celý systém funguje tak, že Rada Královéhradeckého kraje oslovuje všechny střední školy v rámci kraje, jestli nemají nějakou spolupráci s firmami, kterou by mohly nominovat. Na druhou stranu pak Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje oslovuje všechny svoje členy, zda nejsou zapojeni v nějaké podobné spolupráci. Firmy, respektive školy pak posílají svoji nominaci. Pětičlenná výběrová komise sestavená z vedení Kraje a Komory pak nominace vyhodnotí, vítěze schvaluje rada a hejtman Královéhradeckého kraje.

Co zisk tohoto ocenění pro vaše dvě instituce znamená?
Vlášek: Pro nás je to potvrzení, že směr, kterým jdeme, je správný. Že aktivity, které děláme, mají smysl a že jsou ve Vrchlabí lidé, kteří chtějí školu posouvat dále. Spolupráce s Kablem je nastavená dobře a my ji chceme udržet a rozvíjet. Stáváme se také centrem kariérového poradenství a centrem péče o nadané žáky, takže spolupráce se zaměstnavateli je jednou z našich klíčových aktivit, stejně jako podpora projektové výuky. Chceme se žáky pracovat, abychom jim usnadnili cestu k výběru vysoké školy, ale i budoucího povolání.
Vrbata: Každá úspěšná firma chce nejen generovat zisk, ale působit i v rámci komunity a regionu, protože to je součást její společenské odpovědnosti. My zkrátka jako firma chceme ukázat, že tady jsme. Že tu nejsme jen proto, abychom přivezli měď, odvezli kabely a na tom vydělali nějaké peníze. Další věcí je, že do budoucna potřebujeme kvalitní zaměstnance. Studenti gymnázia uvidí, že je tady úspěšná, společensky a environmentálně odpovědná firma, a tak má smysl se po svých studiích v Česku i v zahraničí vrátit zpět do Vrchlabí a stát se zaměstnanci třeba právě Kabla.

Co máte v rámci vaší spolupráce v plánu pro rok 2024?
Vrbata: Máme v plánu, že se v lednu potkáme s celým týmem a plán sestavíme. Ne na Lážu plážu, ale na Farmě, která také získala velice prestižní ocenění jako my. My si tam dáme třeba kapra z jejich vítězného receptu a napadne nás ještě něco lepšího, než jsme dělali doposud. V každém případě chceme naši spolupráci dále rozšiřovat.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz