Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

Jiří Dušek: První rok Aquacentra byl úspěšný. Je to malý zázrak

1. 2. 2024

page.Name
Ve středu 27. prosince loňského roku vrchlabské Aquacentrum „oslavilo“ první rok od svého otevření. Je tedy čas bilancovat, hodnotit, ale i podívat se směrem dopředu. Ředitel Jiří Dušek proto v rozhovoru pro Vrchlabinky prezentuje výsledky návštěvnosti i hospodaření, vypočítává, jak to bude se zaměstnaneckými programy, ale uvádí na pravou míru i některé kritické příspěvky z řad veřejnosti, které byly publikované nejen na sociálních sítích.

Aquacentrum má za sebou první rok svého fungování. Předpokládám, že nejen plavecká část veřejnosti je zvědavá, jak premiérová sezóna dopadla. Jak ji tedy hodnotíte?
Aquacentru se daří velmi dobře, má za sebou první rok provozu a plnou parou vplulo do další hlavní sezóny. Za první rok ho navštívilo 115 tisíc návštěvníků, což považuji za výborný výsledek, který se odrazil i v ekonomické rovině. Skoro si říkám, jestli to není takový malý zázrak. Prvotní prognózy ekonomického výsledku před otevřením totiž byly velmi děsivé. Ze všech stran znělo, že to bude černá díra na peníze, obří průšvih s výsledkem minus 10 miliónů korun a podobné děsy. Navzdory všemu a všem nepříznivým okolnostem hospodařilo Aquacentrum ve svém prvním roce s vyrovnaným rozpočtem. To znamená, že se obešlo bez dotací na provoz od zřizovatele. To jistě nikdo nečekal a upřímně musím říct, že to lehce překvapilo i mne. Je to tedy velký úspěch. Beru to jako ocenění nejen mojí práce, ale i potvrzení toho, že myšlenka postavit Aquacentrum na tomto místě a v této podobě byla správná. Ale to už je zásluha jiných. Aquacentrum ale není stejnou budovou, do které jsem kdysi vstoupil. Spotřebovává méně energie, úspory jsou výrazné, neustále pracujeme na technických vylepšeních. K tomu se mi zde podařilo sestavit skvělý tým lidí, a pokud se mohu sám pochválit, řekl bych, že organizačně nám to klape velmi dobře.

Toto je pohled zevnitř. Máte ale povědomí, jak Aquacentrum vnímá veřejnost?
Docela mne zaráží, jak málo má veřejnost informací o Aquacentru. V nějaké diskuzi jsem se dokonce dočetl, že snad nebyla žádná příprava, že je Aquacentrum malé, špatně navržené a podobně.

Je zde prostor to uvést na pravou míru nebo to vysvětlit.
Stavbu Aquacentra předcházely pochopitelně rozsáhlé přípravy, které zabraly mnoho let. Vedení města se důkladně připravilo, radní navštívili mnoho bazénů a zajímali se o provoz jiných zařízení. Chtěli se osobně přesvědčit o tom, co funguje a co ne. Marketingový průzkum a obchodní model dělala zkušená poradenská firma. Velmi šťastnou volbou byla volba architekta, protože jsem nepotkal snad ani jednoho člověka, kterému by se stavba nelíbila. Aquacentrum se povedlo i z hlediska velikosti. Není ani malé, ani velké. Chápu, že ve dnech, kdy je o naše služby extrémní zájem a je plno od rána do večera, může vzniknout dojem, že místní se vůbec do Aquacentra nedostanou. Vím o tom, tyto hlasy se dostanou i ke mně. Aquacentrum je navrženo pro určitý počet návštěvníků, vše je tedy dimenzováno na určitý provoz. Větší kapacita by neměla opodstatnění. Ve vrcholné sezóně by případná vyšší kapacita byla také naplněna, větší bazén by nevyřešil nic. Jsou dny, že i kdybychom měli o tři bazény navíc, stejně by to nestačilo, a jsou dny, kdy se můžeme stavět na hlavu a stejně bude prázdno. Například prosinec před Vánocemi byl v Aquacentru velmi příjemný a poklidný, možností k relaxaci u nás bylo mnoho. V průběhu vánočních svátků a na přelomu roku není k hnutí nikde, restaurace plné, obchody plné, město plné, turisté jsou všude. Ani u nás to nebylo jiné. To se ale dalo čekat.

Během prvního roku provozu v Aquacentru probíhala řada úprav, ale zaváděly se i některé novinky. Můžete je představit?
V podzimním období se povedlo dokončit úpravu stropu v parní kabině. Zasvěcení vědí, že původní provedení nebylo úplně šťastné, ale povedlo se to vyřešit. Podstatné je, že celá oprava nakonec šla na účet zhotovitele. Rád bych v dohledné době s úpravami v parní kabině pokračoval, není to ale vůbec jednoduché. Další příjemná věc je ždímačka na plavky, malá drobnost u východu z šaten. Spustili jsme ji před Vánoci. Funguje skvěle, ohrozit ji mohou neukáznění návštěvníci. Pletou si ji totiž s odpadkovým košem a řada z nich si není schopná přečíst ani velice stručný návod. Rád bych tady zde uvedl a všem zopakoval: opravdu pouze jedny plavky, opravdu stačí jen deset vteřin a opravdu dovnitř patří pouze plavky. Další taková „novinka“ je, že nám někdo vylepšil WC neomyvatelným fixem. Dal si na tom celkem záležet. Poněkud nechápu, kdo si asi do bazénu vezme karosářskou tužku? Opravu jsem netušil, že taková situace může nastat. Asi to tam necháme, pouze pod to připíšu, co si o tom myslím. Bude to zřejmě něco ve smyslu „podpis idiota“.

Během prvního roku provozu došlo k úpravě cen vstupného, a pokud se nepletu, některé položky v ceníku se změnily i nedávno.
Ano, zdražili jsme těsně před Vánoci. Ani Aquacentrum neuniklo tomuto „módnímu trendu“. Sice si v médiích občas čtu prohlášení představitelů našeho státu, že cena elektřiny od nového roku klesne, ale nám elektřina zdražila hodně právě od tohoto data. K tomu se přidalo i zvýšení DPH. Teplo nám podražilo méně citelně než elektřina, zde se projevil spíš přechod na jiný systém zásobování plynem. Proto jsme přistoupili ke zvýšení cen. Mysleli jsme při tom na pravidelné i místní návštěvníky, ale i na ty, kteří využívají abonentní program. Tam to navýšení cen bylo opravdu malé.

Ještě jsme nezmínili novinky...
Popravdě řečeno, letošních novinek si běžný návštěvník těžko všimne. Pracujeme totiž na dalších úsporách. Asi nejzásadnější změnou tak bude spuštění kogenerační jednotky. Ta by měla mít významný vliv na ekonomiku, měla by znamenat úsporu nákladů na teplo. Její spuštění bohužel provází neuvěřitelný úřední šiml. Oddělení investic městského úřadu na tom intenzivně pracuje a my pevně doufáme, že se v průběhu léta podaří jednotku spustit.

Jak to vypadá se zaměstnaneckými programy?
Řadu místní občanů bude jistě zajímat, jak se vyvíjí spolupráce se Zdravotní pojišťovnou Škoda (ZPŠ). Po vyhodnocení prvního roku jsme museli přistoupit ke změnám. Plavání se ZPŠ bude zachováno, jeho hlavním smyslem je udržování zdraví a kondice. Ale stanovili jsme jiný plán: v úterý od 7 do 9 (dopoledne) bude kondiční plavání pro pojištěnce zcela zdarma. Přístupný bude pouze plavecký bazén pro kondiční plavání. V sobotu bude v provozu celé Aquacentrum, čas zůstane zachován (9–11 hod), ale návštěvníci si připlatí za relaxační část, a to ve výši 50 procent vstupného. To znamená 80 korun za dospělého a 70 korun pro mládež a seniory. To je fér vůči pojištěncům, vůči ZPŠ a konečně i k Aquacentru. Stále bude platit, že poslední návštěvník na kartičku ZPŠ bude vpuštěn 45 minut před koncem stanovené doby.

Jaké je očekávání od dalšího období?
První úspěšný rok nás zavazuje k dalšímu intenzivnímu snažení. Hlavní úkol vidím v udržení kvality služeb. V první řadě je ale samozřejmě bezpečnost, teplo, čistota a milý personál. Také přemýšlíme, jak se vyhnout poklesu návštěvnosti a kolik návštěvníků u nás bylo v rámci haló efektu.

Chtěl byste něco dodat závěrem?
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům a návštěvníkům pevné zdraví a hodně štěstí. Přeji si, abychom se co nejvíce s Aquacentru setkávali a aby tu bylo pro všechny a sloužilo pouze k radosti. Udělejte si čas a přijďte si k nám odpočinout. Jsme tu pro vás každý den.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz